UserBrendonas
Vieša
Pranešti

Lyderystė organizacijoje

Gerb., respondente

 

Esu Brendonas Rimavičius Vilniaus Universiteto studentas. Atlieku tyrimą, kuriuo siekiu nustatyti  vadovo lyderystės  stiprinimo galimybes ir būdus organizacijoje, siekiant stiprinti  darbuotojų įsipareigojimą organizacijai pagal LPI (Leadership Practices Inventory) ir OCQ (Organizational Commitment Questionnaire) klausimynus. Tyrimo rezultatai bus naudojami baigiamajame bakalauro darbe, ieškant sprendimų, organizacijos vadovo lyderystės ir jos poveikio darbuotojų įsiapreigojimui stiprinti.

  Iš anksto dėkoju už jūsų atsakymus ir skirtą laiką apklausai. Tyrimo anketa konfidenciali.

1.Ką jums reiškia jūsų tiesioginio vadovo lyderystė?
2.Įvertinkite jūsų tiesioginio vadovo lyderystės elgesio bruožus.
Beveik niekadaRetaiKartaisDažnaiVisada
Priima iššūkius
Į situaciją žvelgia iš skirtingų perspektyvų
Rodo pavyzdį
Laikosi pažadų
Eksperimentuoja
Prisiima riziką
Švenčia pasiekimus
Rodo iniciatyvą problemų sprendimui
Pilnai užtikrintas atliekamu darbu
3.Įvertinkite jūsų tiesioginio vadovo lyderystę darbuotojų motyvacijai.
Beveik niekadaRetaiKartaisDažnaiVisada
Pagiria už gerai atliktus darbus
Įkvepia kitus imtis iššūkių
Sugeba įtikinti
Demonstruoja pasitikėjimą
Skatina kitus dalintis poreikiais
Elgiasi oriais ir pagarbiai
Apdovanoja už pasiekimus
Parodo kaip kitų poreikiai gali būti realizuojami
Palaiko kitų sprendimus
Leidžia kitiems pasirinkti kaip jie nori dirbti
4.Įvertinkite jūsų tiesioginio vadovo lyderystę organizacinei kultūrai.
Beveik niekadaRetaiKartaisDažnaiVisada
Vysto organizacinės aplinkos santykius su kultūra
Užtikrina darbo standartų laikymąsi
Užtikrina vertybių laikymasis
Užtikrina, kad būtų nustatyti tikslai, uždaviniai ir planai
Užtikrina lyderystės filosofiją
5.Įvertinkite jūsų tiesioginio vadovo lyderystę organizacijos veiklos perspektyvoms.
Beveik niekadaRetaiKartaisDažnaiVisada
Kalba apie ateities tendencijas
Žvelgia į aplinką už organizacijos, kaip į galimybę tobulėti
Ieško ką galima būtų patobulinti
Ieško ką naujo išmokti
Daro progresą tikslų pasiekimui ir pažangai
Pasižymi entuziazmu ir pozityvumu dėl ateities
6.Įvertinkite savo įsipareigojimą organizacijai, kurioje dirbate.
Visiškai nesutinkuNesutinkuŠiek tiek nesutinkuNeturiu nuomonėsŠiek tiek sutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Nejaučiu stipraus priklausymo organizacijai kuriai dirbu
Nesijaučiu emociškai prisirišęs prie organizacijos, kurioje dirbu
Nemanau, kad visais atvejais reikia būti ištikimam organizacijai
Manau, kad žmonės per dažnai keičia darbo vietas
Man patinka šnekėti apie savo darbo vietą su kitais
Savo organizacijoje aš nesijaučiu jos dalimi
Norėčiau visą karjerą praleisti šioje organizacijoje, kurioje dirbu
Man neatrodo protinga sutapatinti save su šia organizacija
Aš tikiu lojalumu vienai organizacijai
Man tikrai rūpi šios organizacijos ateitis
Ši organizacija priduoda man asmeninės vertės
Šios organizacijos problemos yra ir mano
Mane galėtų lengvai priviliot kita organizacija
AŠ didžiuojuosi būdamas šios organizacijos dalimi
Organizacijos keitimas man neatrodo neetiškas
Kai žmonės visą karjerą buvo priklausomi vienai organizacijai , buvo protingiau
Jaučių moralinį įsipareigojimą dirbti šioje organizacijoje
Net ir gavęs geresnį pasiūlymą kitur, nesijausčiau, kad tai būtų teisinga
7.Jūsų lytis:
8.Jūsų amžius
9.Jūsų organizacijos dydis:
10. Jūsų darbo stažas organizacijoje:
11. Jūsų organizacija:
12. Jūsų organizacijos pagrindinė veiklos sritis