Userlyderyste
Vieša
Pranešti

Lyderystė darbuotojams

Anketos duomenys reikalingi rašant knygai apie lyderystę. Labai labai didelis ačiū visiems, skyrusiems savo brangaus laiko ir prisidėjusiems prie šio darbo.
Mano tiesioginis vadovas aptaria svarbiausias vertybes prieš priimdamas sprendimą
Mano tiesioginis vadovas nevengia parodyti savo moralinių nuostatų
Mano tiesioginis vadovas gina bendražmogiškas vertybes
Mano tiesioginis vadovas kalba ir veikia nuosekliai
Mano tiesioginis vadovas siekia, kad visi suprastų kiekvienos užduoties tikslą
Mano tiesioginis vadovas pozityviai kalba apie mūsų padalinį
Mano tiesioginis vadovas nevengia pranešti vadovybei apie netinkamas pavaldinių darbo sąlygas
Mano tiesioginis vadovas pripažįsta savo klaidas nekaltindamas kitų
Mano tiesioginis vadovas skatina dirbti grupėje
Mano tiesioginis vadovas išaiškina kiekvienam pavaldiniui skiriamą užduotį
Mano tiesioginis vadovas elgiasi principingai su žmonėmis, gerai neatlikusiais užduoties
Mano tiesioginis vadovas kuria gerą darbo atmosferą
Mano tiesioginis vadovas atlikdamas užduotis prisiima atsakomybę net ir sunkiu laikotarpiu
Mano tiesioginis vadovas motyvuoja pavaldinius savo pavyzdžiu
Mano tiesioginis vadovas moko ir konsultuoja pavaldinius
Mano tiesioginis vadovas išklauso pavaldinių problemas
Mano tiesioginis vadovas atsižvelgia į pavaldinių poreikius
Mano tiesioginis vadovas atsižvelgia į pavaldinių nuomonę
Mano tiesioginis vadovas prisiima atsakomybę, kad užduotis būtų atlikta
Mano tiesioginis vadovas skatina pasitikėti vienas kitu
Mano tiesioginis vadovas geba spręsti konfliktus
Mano tiesioginis vadovas principingas su probleminiais pavaldiniais
Mano tiesioginis vadovas siekia žinoti kas vyksta padalinyje
Mano tiesioginis vadovas asmeniškai kontroliuoja užduočių atlikimą
Mano tiesioginis vadovas skatina mane stengtis atliekant sunkias užduotis
Mano tiesioginis vadovas skatina visus dalyvauti priimant sprendimus
Mano tiesioginis vadovas skatina mane tobulėti
Mano tiesioginis vadovas skatina mane mąstyti kūrybiškai
Mano tiesioginis vadovas skatina mane išbandyti naujus darbo metodus
Mano tiesioginis vadovas siekia sutarimo dėl bendros veiklos
Mano tiesioginis vadovas pasako kokio darbo rezultato tikisi
Mano tiesioginis vadovas su pavaldiniais aptaria kaip įvykdyti užduotį
Mano tiesioginis vadovas operatyviai veikia, kai to reikia
Mano tiesioginis vadovas nevengia įsikišti, jei kažkas vyksta netinkamai
Mano tiesioginis vadovas kiekvienai užduočiai sudaro vykdymo planą
Mano tiesioginis vadovas vertina pavaldinius pagal jų darbo rezultatus
Mano tiesioginis vadovas pats ištaiso pavaldinio klaidas
Mano tiesioginis vadovas ignoruoja (niekina) pavaldinius, nesugebančius atlikti paskirtų užduočių
Mano tiesioginis vadovas taiko aiškią atlygio ir nuobaudų sistemą
Mano tiesioginis vadovas ilgai atsimena kitų žmonių klaidas
Mano tiesioginis vadovas nuolat ieško klaidų mano darbe
Mano tiesioginis vadovas reaguoja į problemas pavėluotai
Mano tiesioginis vadovas randa būdų išvengti atsakomybės už atliekamą užduotį
Mano tiesioginis vadovas nepriima svarbių sprendimų
Mano tiesioginis vadovas neprisiima atsakomybės už sprendimų įgyvendinimą