Usertadasu
Vieša
Pranešti

Lyderiavimo įtaka organizacijos veiklos efektyvumui

Anketoje norima sužinoti kokius tradicinius valdymo stilius naudoja vadovai dažniausiai. Ar vadovas turi efektyvaus lyderio charakteristiką – bruožus bei įgūdžius?
1. Kiek pasitarimų (susirinkimų) per savaitę vyksta su pavaldiniais?
2. Kiek laiko skiriate pokalbiams, ne apie darbinius reikalus, savo darbuotojams per dieną?
3.Ar rūpinatės pavaldinių gerove (dovanos gimimo d. proga, premijos už pasiektus tikslus ir pan.)?
4. Ar siunčiate savo darbuotojus į kvalifikacijos kėlimo kursus (mokymus)?
5. Ar dažnai domitės apie pavaldinių vykdomus projektus, vykdomus darbus, santykius su klientais?
6. Ar pavaldiniai priima sprendimus kartu su Jumis?
7. Ar tikite, kad šių metų gamybos ar pardavimų tikslai bus viršyti?
8. Kaip manote, ar pavaldiniai tiki įmonės plėtros planais, „šviesesne ateitimi“?
9. Ar įvykdote pažadus savo pavaldiniams (premija, atlyginimo kėlimas ir pan.)?
10. Ar dažnai pasitariate su pavaldiniais priimant sprendimus?
11. Ar atsižvelgiate į darbuotojo stipriąsias savybes paskirstydami darbus ir pareigybes?
12. Kilus sunkumams Jūsų darbuotojams, kaip padedate susitvarkyti su jais?