UserRuthDamb
Vieša
Pranešti

Lyčių marketingo priemonės Lietuviškuose festivaliuose

Gerbiamas respondente,

Esu Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto magistrantė, Rūta Dambrauskaitė, kuri šiuo metu atlieka tiriamąjį magistro darbą susijusį su lyčių marketingo priemonių naudojimu Lietuviškuose festivaliuose. Jūsų atsakymai man padės atlikti tyrimą ir pateikti šio tyrimo rezultatus, kurie yra labai svarbūs mano moksliniam tiriamajam magistro darbui.

Dėkui už jūsų atsakymus.

Atsakymai viešai nebus publikuojami, tai anoniminė apklausa.

 

1. Jūsų lytis:
2. Jūsų amžius:
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
3. Miestas:
4. Jūsų išsilavinimas:
5. Jūsų užimtumas:
6. Kuriai ekonominiai klasei save priskiriate?
7. Kaip manote, ar šie teiginiai atitinka šiuolaikinės visuomenės stereotipus:
Visiškai sutinkuSutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
Technologinis išprusimas
Lankstesnis, imlesnis mąstymas
Galimybė rinktis įvairius produktus ir gyvenimo stilių
Konkurencijos išlepintas vartotojas yra reiklesnis
Mados ir stiliaus tendencijų svarba
Impulsyvumas
Skirtumai tarp lyčių tampa labai nežymūs: moteris domisi ne tik madomis, bet ir automobiliais, vyrai pradeda skirti daugiau dėmesio rūbams
Platesnis ir didesnis laisvalaikio leidimo pasirinkimo laukas
8. Kaip šiuolaikinės visuomenės atstovai, įvertinkite šiuos teiginius:
Visiškai sutinkuSutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
Vyrai yra daugiau individualistai
Moterys siekia komandinio bendradarbiavimo
Vyrai labiau koncentruojasi į savo asmeninius poreikius
Moterys stengiasi dėl kitų
Moterys yra linkusios sujungti esamus faktus, vaizdinius, turimą informaciją į bendrą visumą
Vyrai iškart analizuoja stengdamiesi rasti pirmą tinkamą sprendimą
Vyrai yra linkę konkuruoti su kitais
Moterys yra linkusios konkuruoti su kitais
Moterys stengiasi ieškoti bendraminčių, dalintis savo nuomone ir patirtimi
Vyrai yra uždaresni, slepia emocijas
9. Kurie kultūriniai pokyčiai daro įtaką Jūsų elgsenai, sprendimams? Pažymėkite tinkamus:
10. Kaip manote, kuri lytis vartoja daugiau? Pažymėkite tinkamą variantą:
11. Kurie socialiniai, ekonominiai, atsitiktiniai veiksniai jus skatina vartoti daugiau? Pažymėkite Jums tinkamus variantus:
12. Renkantis tam tikrą kultūrinį renginį, į kokias vertybes atsižvelgiate? Pažymėkite Jums tinkamus:
13. Jūsų nuomone, kuri reklamos publikavimo priemonė jums daro didžiausią poveikį?
14. Kaip manote, kuris iš šioje reklamoje pavaizduotų reklamos elementų Jus motyvuotų dalyvauti šiame festivalyje? Pažymėkite Jums tinkamus:
15. Kaip manote, kuris iš šioje reklamoje pavaizduotų reklamos elementų Jus motyvuotų dalyvauti šiame festivalyje? Pažymėkite Jums tinkamus:
16. Kaip manote, kuris iš šioje reklamoje pavaizduotų reklamos elementų Jus motyvuotų dalyvauti šiame festivalyje? Pažymėkite Jums tinkamus:
17. Ar kada dalyvavote teatro/muzikos festivalyje paskatinti reklamos?
18. Jei į 17 klausimą atsakėte taip - kuo reklama buvo ypatinga? Ar joje akcentuota lytis?
19. Kuriuose internetiniuose tinklapiuose Jūs dažniausiai ieškote idėjų, kaip praleisti laisvalaikį? Pažymėkite Jums tinkamus:
20. Ar žinote, kas yra lyčių marketingas?
21. Kaip manote, festivaliai Lietuvoje savo formų įvairumu labiau nukreipti į moteris ar vyrus?
22. Kaip manote, festivaliai Lietuvoje savo turiniu labiau nukreipti į moteris ar vyrus?
23. Kaip manote, kokie veiksniai lemia Jūsų apsisprendimą dalyvauti festivaliuose?
Visiškai sutinkuSutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
Profesionalūs atlikėjai
Siūlomų renginių kaina
Siūlomų paslaugų kainos ir kokybės santykis
Reklamos poveikis
Festivalio repertuaras
Akcijos / nuolaidos
Atsiradęs prisirišimas prie kasmet vykstančio festivalio
Festivalio įvaizdis
Festivalio vieta
Kultūros ir vertybių pažinimas bei įsisavinimas
Naujų pažinčių užmezgimas / emocinis pasitenkinimas
24. Ar lankotės šiuose festivaliuose? Pažymėkite Jums tinkamą variantą (teigiamai atsakius, atsakinėti į 25 klausimą, o neigiamai pereiti prie 26 klausimo):
Visada lankausi (nuo 3 iki 5 kartų)Kartais lankausi (nuo 1 iki 3 kartų)Nesilankau (0)
Kauno modernaus šokio teatro ,,Aura" rengiami festivaliai
Tarptautinis Kauni kino festivalis
Muzikos festivalis ,,Granatos Live"
25. Kaip sužinojote apie 24 klausime pateiktus festivalius? Pažymėkite Jums tinkamus atsakymus:
26. Jei nesilankėte 24 klausime minėtuose festivaliuose, ar galite nurodyti kodėl?
27. Ar dalyvaujant 24 klausime minimų festivalių metu teko pastebėti didesnį skiriamą dėmesio kiekį vienai ar kitai lyčiai? Kiekvienoje eilutėje pažymėkite po Jums tinkantį atsakymą:
Kauno modernaus šokio teatras ,,Aura"Tarptautinis Kauno kino festivalisMuzikos festivalis ,,Granatos Live"
Taip, dėmesys renginio metu buvo labiau skiriamas moterims
Taip, dėmesys renginio metu buvo labiau skiriamas vyrams
Ne, dėmesys buvo skiriamas lygiavertiškai
28. Klausimas moterims: kaip manote, kuris festivalis skiria daugiau dėmesio moterims?
29. Klausimas vyrams: kaip manote, kuris festivalis skiria daugiau dėmesio vyrams?
30. Kaip manote, ar žemiau pateiktų festivalių lyčių marketingo priemonės yra nukreiptos į skirtingas lytis?
Kauno modernaus šokio teatras ,,Aura"Tarptautinis Kauno kino festivalisMuzikos festivalis ,,Granatos Live"
Taip, priemonės daugiau naudojamos moterims
Taip, priemonės daugiau naudojamos vyrams
Nematau didelio skirtumo, manau priemonės naudojamos lygiagrečiai
31. Ar teko pastebėti besilankant minėtuose festivaliuose, kokie vartotojai sudaro daugumą ir yra pastovesni? Pažymėkite Jums tinkamus:
Kauno modernaus šokio teatras ,,Aura"Tarptautinis Kauno kino festivalisMuzikos festivalis ,,Granatos Live"
Moterys
Vyrai
Vyrai ir moterys
32. Kaip manote, kokie populiarinimo būdai padaro festivalį sėkmingu, lankomu? Pažymėkite Jums tinkamus:
33. Jūsų nuomone, kas yra geras/sėkmingas festivalis? Pateikite pavyzdžių: