UserJurate.J
Results70
Vieša
Pranešti

LVJC lankytojų tėvų apklausa apie būrelių veiklą

Mieli tėveliai,

baigiantis LVJC veiklos sezonui, kviečiame įvertinti centro veiklas, kuriose šiemet dalyvavo Jūsų vaikai. Prašome pasidalinti savo nuomone apie Jūsų vaikų lankytus užsiėmimus, jų kokybę, naudą, vadovų darbą. Mums svarbu sužinoti, kodėl pasirinkote dalyvauti LVJC veikloje, ar veiklą pateisina Jūsų ir vaikų lūkesčius.

Jeigu Jūsų vaikas (-ai) dalyvauja daugiau nei vienoje LVJC veikloje, prašome įvertinti vieną, jums svarbiausią veiklą.

Anketą sudaro 19 klausimų, jos pildymas užtruks iki 10 min.

Visi Jūsų pateikti duomenys yra visiškai konfidencialūs, nebus viešai skelbiami ar siejami su jūsų asmeniu.

Anketą prašome užpildyti iki gegužės 1 d. Dėkojame! :)

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
1) Veikla (būrelis), kurią šiemet lankė Jūsų vaikas Lietuvos vaikų ir jaunimo centre (LVJC):Privalomas
Įrašykite būrelio pavadinimą.
2) Kiek metų jūsų vaikas lanko šią veiklą LVJC?Privalomas
Pasirinkite iškrentančiame meniu
3) Jūsų vaiko amžius:Privalomas
4) Kodėl pasirinkote lankyti būrelį būtent LVJC?Privalomas
Pažymėkite visus tinkamus variantus arba įrašykite papildomą variantą.
5) Kas Jums svarbu renkantis veiklą savo vaikui?Privalomas
Įvertinkite žemiau esančius teiginius priskirdami balą nuo „1 - Visiškai nesvarbu“ iki „5 - Labai svarbu“. Pabaigoje galite įrašyti papildomas, jums svarbias priežastis.
12345
Veikla skatina bendrauti su bendraamžiais, susirasti draugų
Veikla padeda stiprinti sveikatą
Veikla praplečia akiratį, ugdo smalsumą, skatina domėtis naujais dalykais
Veikla padeda formuotis profesiniams interesams
6) Ko išmoko Jūsų vaikas dalyvaudamas LVJC veikloje?
Trumpai aprašykite, kuo vertingas jūsų vaikui buvo dalyvavimas pasirinktoje LVJC veikloje? Ko vaikas išmoko, ką vertingo patyrė dalyvaudamas šioje veikloje?
7) Kaip sekate vaiko pažangą būrelio veikloje?Privalomas
Pažymėkite visus tinkamus variantus
8) Ar ketinate tęsti dalyvavimą šioje veikloje kitais mokslo metais?Privalomas
9) Jei neplanuojate kitais metais dalyvauti šioje veikloje – nurodykite kodėl?
10) Prašome įvertinti Jūsų pasirinktą veikląPrivalomas
Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius apie jūsų lankomos veiklos kokybę. Pažymėkite, kiek sutinkate su kiekvienu teiginiu priskirdami reikšmę skalėje nuo „Visiškai nesutinku“ iki „Visiškai sutinku“.
Visiškai nesutinkuNesutinkuNeturiu nuomonėsSutinkuVisiškai sutinku
Užsiėmimų metu vaikas įgijo vertingų įgūdžių, kuriuos galės panaudoti kitose gyvenimo srityse
Užsiėmimų metu vaikas gavo pakankamai asmeninio dėmesio iš vadovo
Veikla skatino vaiką papildomai domėtis, plėsti akiratį
Vadovas išklausydavo pasiūlymus, efektyviai spręsdavo iškilusiais problemas
11) Asmeninių gebėjimų ugdymasPrivalomas
Įvertinkite žemiau esančius teiginius apie vaiko asmeninių gebėjimų ugdymą veikloje kiekvienam teiginiui priskirdami reikšmę skalėje nuo „Visiškai nesutinku“ iki „Visiškai sutinku“.
Visiškai nesutinkuNesutinkuNeturiu nuomonėsSutinkuVisiškai sutinku
Veikla padėjo vaikui ugdyti bendravimo įgūdžius, susirasti draugų
Dalyvavimas veikloje padėjo lavinti savarankiškumą
Dalyvavimas veikloje padėjo stiprinti sveikatą, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius
Veikla padėjo vaikui geriau pažinti save, atskleisti talentus ir interesus
12) Ar rekomenduotumėte šį būrelį kitiems?Privalomas
13) Įvertinkite būrelio vadovo darbąPrivalomas
Prašome Jūsų įvertinti pasirinkto užsiėmimo vadovo (-ų) darbą pažymint, kiek sutinkate ar nesutinkate su žemiau išvardintais teiginiais apie būrelio vadovo darbą. Priskirkite reikšmę nuo „Visiškai nesutinku“ iki „Visiškai sutinku“.
Visiškai nesutinkuNesutinkuNeturiu nuomonėsSutinkuVisiškai sutinku
Būrelio vadovas nuolat suteikia visą reikalingą informaciją apie būrelio veiklą (pokyčiai, renginiai ir kt.)
Analizuoja ugdytinių pasiekimus ir pažangą bei suteikia grįžtamąjį ryšį (tėvams, globėjams, vaikams)
Kilus nesklandumams, geba suvaldyti situaciją ir efektyviai išspręsti problemas.
Geba parinkti skirtingus ugdymo metodus pagal veiklos tikslą ir situaciją (pvz. derina veiklą individualiai ir grupėje, dėstymą ir žaidimą)
14) Kaip vertinate būrelio kainos ir kokybės santykį?Privalomas
15) Kokių užsiėmimų, Jūsų nuomone, trūksta LVJC?Privalomas
16) Ar žinote apie LVJC rengiamus seminarus tėvams?Privalomas
LVJC reguliariai vyksta tėvams skirti seminarai, kuriuose nagrinėjami vaikų raidos ypatumai, auklėjimo, ir bendravimo problemos, jų sprendimo būdai ir kiti vaikų ugdymo klausimai. Seminarus veda psichologai, psichoterapeutai, ugdymo specialistai. Juos rasite: http://lvjc.lt/tikrimokymai/
17) Kokios seminarų, skirtų tėvams, temos Jums būtų aktualios, įdomios?
18) Pasiūlymai veiklos gerinimui
Ką siūlytumėte mums keisti ateityje, siekiant užtikrinti geresnę būrelio veiklos kokybę?
19) Jūsų el. paštas (juo susisieksime su apklausos prizų laimėtojais)