Lūkesčiai pasirinkus neformaliojo vaikų švietimo programą ir atvirų vaikų erdvių veiklos organizavimo tobulinimas

Klausimynas Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro (toliau – Centras) mokinių tėvams (teisėtiems vaiko atstovams).

Siekdami kuo efektyvesnio Jūsų vaikų neformaliojo vaikų švietimo poreikių tenkinimo ir siekdami tobulinti atvirų vaikų erdvių (toliau – AVE) veiklos organizavimą, prašome užpildyti šį klausimyną. Jūsų aktyvumas labai svarbus Centro veiklos tobulinimui.

Atsakymų anonimiškumas ir konfidencialumas garantuojami.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kiek Jūsų vaikų lanko Centrą?Privalomas
2. Jūsų vaikų amžius:Privalomas
Galima pasirinkti kelis atsakymų variantus
3. Kokį(-ius) Centro klubą(-us) lanko Jūsų vaikas?Privalomas
Galima pasirinkti kelis atsakymų variantus
4. Kokios krypties būrelį(-ius) lanko Jūsų vaikas(-ai)Privalomas
Galima pasirinkti kelis atsakymų variantus
5. Kodėl neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus pasirinkote Centre?Privalomas
Galima pasirinkti kelis atsakymų variantus
6. Kiek, Jūsų patogumui, valandų per dieną Jūsų vaikas turėtų praleisti neformaliojo švietimo įstaigoje?Privalomas
7. Kaip dažnai bendradarbiaujate su pedagogais?Privalomas
8. Kokios bendravimo bei informavimo formos su Centru jums priimtinos?Privalomas
Galima pasirinkti kelis atsakymų variantus
9. Kaip dažnai, Jūsų nuomone, turėtų vykti tėvų susirinkimai/susitikimai?Privalomas
10. Kokią informaciją susirinkimų metų Jūs norėtumėte išgirsti?Privalomas
Galima pasirinkti kelis atsakymų variantus
11. Ar norėtumėte, kad Jūsų vaikai būtų skatinami?Privalomas
12. Įvardinkite būdus, kaip Jūsų vaikai turėtų būti skatinamiPrivalomas
Galima pasirinkti kelis atsakymų variantus
13. Kaip vertinate Centro organizuojamų užsiėmimų kokybę?Privalomas
Visiškai nesutinkuIš dalies nesutinkuIš dalies sutinkuVisiškai sutinkuNegaliu atsakyti
Būrelio mokytojas yra geras pedagogas
Užsiėmimų metu vaikas gauna pakankamai asmeninio dėmesio iš būrelio mokytojo
Esu tikras, kad užsiėmimų atmosfera yra emociškai saugi: jo niekas neskriaudžia ir nežemina
Man pakanka informacijos apie vaiko ugdymąsi ir elgesį užsiėmimuose
Užsiėmimuose mano vaikas yra fiziškai saugus
Organizuojami užsiėmimai yra naudingi mano vaikui
Užsiėmimai vyksta visą tam skirtą laiką ir visada numatytu laiku
Rekomenduočiau kitiems tėvams leisti vaikus į šiuos užsiėmimus
Esu patenkintas užsiėmimų kokybe
14. Kas, Jūsų nuomone, patobulintų ugdymo kokybę?Privalomas
Galima pasirinkti kelis atsakymų variantus
15. Kuo galėtumėte prisidėti prie vaiko gerovės kūrimo Centre?
Galima pasirinkti kelis atsakymų variantus
16. Ar žinote apie Centre veikiančias nemokamas atviras vaikų erdves?Privalomas
17. Jei atsakėte TAIP. Iš kur sužinojote apie AVE?
18. Ar jūsų vaikas lanko AVE?Privalomas
19. Jei atsakėte NE. Ar galėtumėte įvardyti AVE nelankymo priežastį?
20. Koks AVE darbo grafikas būtų patogesnis jūsų vaikui?
Pageidavimai, idėjos, pasiūlymai Centro veiklai tobulinti