Logopedų patirtis įveikiant fonetinius kalbėjimo sutrikimus

Gerbiami Logopedai,

Šios anketos tikslas - atskleisti logopedų patirtis įveikiant fonetinius kalbėjimo sutrikimus. Jūsų nuomonė yra labai svarbi, todėl prašau į anketos klausimus atsakyti kuo tiksliau, nepraleidžiant nei vieno klausimo.

Anketa yra anoniminė, todėl gauti duomenys bus naudojami tik pristatant apibendrintus duomenis. Kilus klausimams kreiptis į Gretą Navickienę el. paštu: gretavasiliauskaite92@gmail.com

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų lytis:
2. Jūsų amžius (metais):
3. Jūs dirbate:
4. Jūsų darbovietė:
5. Jūsų kvalifikacija:
6. Jūsų pedagoginio darbo stažas (metais):
7. Kaip dažnai teikiate logopedinę pagalbą ugdytiniams, turintiems fonetinių kalbėjimo sutrikimų?
DažnaiKartaisRetai
Fonetinė artikuliacinė dislalija
Hipertoninė / hipotoninė / mišri dizartrija
Organinis hipernosinumas
8. Nurodykite, kokiomis charakteristikomis dažniausiai pasižymi vaikas, turintis fonetinį kalbėjimo sutrikimą – artikuliacinę dislaliją. (Pažymėkite tik 5 būdingiausius požymius)
9. Nurodykite, kokiomis charakteristikomis dažniausiai pasižymi vaikas, turintis fonetinį kalbėjimo sutrikimą – dizartriją. (Pažymėkite tik 5 būdingiausius požymius)
10. Nurodykite, kokiomis charakteristikomis dažniausiai pasižymi vaikas, turintis fonetinį kalbėjimo sutrikimą – organinį hipernosinumą. (Pažymėkite tik 5 būdingiausius požymius)
11. Kaip vertinate savo patirtį įveikiant fonetinius kalbėjimo sutrikimus?
12. Nurodykite vieną, Jūsų nuomone, patį efektyviausią garsų tarimo mokymo metodą.
13. Nurodykite, kokiais pojūčiais remiantis dažniausiai mokote vaikus taisyklingos artikuliacijos.
VisadaKartaisNiekada
Regėjimu
Klausa
Taktilika (kalbėjimo padargų lietimas)
Terminiais (fonacijos metu susidarančios šiltos ar šaltos oro srovės nustatymas)
Kinesteziniais (kalbos organų judesių ir padėties pajautimas)
14. Kiek dažnai savo praktikoje laikotės šių bendrųjų fonetinių kalbėjimo sutrikimų įveikimo krypčių?
DažnaiKartaisRetai
Rengti artikuliacinį aparatą garsams tarti (artikuliacinio aparato mankšta)
Eiti nuo lengvesnio prie sunkesnio
Pradėjus mokyti kitą garsą, tęsti išmokytų garsų tikslinimą ir tvirtinimą
Iš karto tikslinti kelių garsų netaisyklingą tarimą
Vienu metu mokyti ne vieną, o du ar net tris, bet skirtingų grupių garsus
Įtvirtinti kalboje išmoktus, bet dar neįtvirtintus garsus
Diferencijuoti vartojamus, tačiau painiojamus kalboje garsus
Mokyti taisyklingai tarti lengvesnius garsus
Rengti mokyti sunkesnių garsų tarimo, atliekant tam reikalingus parengiamuosius pratimus
15. Kiek dažnai savo praktikoje taikote šiuos specifinius fonetinės artikuliacinės dislalijos įveikimo metodus?
DažnaiKartaisRetai
Artikuliacinis metodas (mokoma įvairių garsų tarimo ir jų jungimo konfigūracijų. Pradedama nuo fonetiškai paprastų garsų ir jų junginių, vėliau pereinama prie frazių ir sakinių).
Taktilinis / gestų metodas (rankų judesiais, gestais, vibruojančiais kinesteziniais stimulais siekiama padėti ištarti garsą).
Regimasis-taktilinis metodas (vaikui parodoma artikuliacijos organų padėtis tariant tam tikrą garsą. Vaikas mokomas stebint logopedo judesius veidrodyje pamėgdžioti artikuliacijos judesius ir palyginti savo atliekamus judesius su logopedo).
Tradicinis garsų tarimo mokymo nuoseklumas (mokoma izoliuoto garso, garsas įtvirtinamas skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose).
16. Kiek dažnai savo praktikoje taikote šiuos specifinius dizartrijos įveikimo būdus?
DažnaiKartaisRetai
Smulkiosios motorikos lavinimas
Artikuliacinio aparato motorikos lavinimas
Kalbos organų masažas
Raumenų įtampos skatinimas / atpalaidavimas
Mokymas nuryti seiles
Balso lavinimas
Kvėpavimo lavinimas
Tradicinis taisyklingo garsų tarimo mokymas
Priebalsių tarimo tikslinimas
Balsių tarimo tikslinimas
Dainavimo pratybos
Veido ir burnos masažas (raumenų įtampos mažinimas / stiprinimas)
Taškinis masažas (kai nepakanka paprasto)
17. Kiek dažnai savo praktikoje taikote šiuos specifinius organinio hipernosinumo įveikimo būdus?
DažnaiKartaisRetai
Gerklų ir ryklės raumenų atpalaidavimas
Diafragminio kvėpavimo mokymas
Kvėpavimo pro burną ir nosį diferencijavimas
Lūpų ir skruostų mankšta
Liežuvio mankšta
Minkštojo gomurio masažas ir mankšta
Dainavimo pratybos
Garsų tarimo mokymas pradedant nuo balsių iki priebalsių
Taisyklingo / nosinio kalbėjimo skyrimo mokymas
Nosinio / burninio garsų tarimo kontrastų mokymas
Žiovulio technika