LKSSAIS elektroninės paslaugos "Paieška ontologijose SPARQL užklausomis" vertinimas

Gerb. paslaugos naudotojau,

         Maloniai prašome išreikšti savo nuomonę apie Lietuvių kalbos sintaksinės ir semantinės analizės informacinės sistemos (LKSSAIS) teikiamą elektroninę paslaugą "Paieška ontologijose SPARQL užklausomis" atsakant į pateiktus klausimus. Paslaugos teikėjui Jūsų nuomonė yra labai svarbi siekiant ateityje didinti šios paslaugos kokybę ir patrauklumą.

        Dėkojame už Jūsų nuomonę ir sugaištą laiką.

        LKSSAIS admininistratoriai

Ar sutinkate su teiginiu, kad elektroninė paslauga pateikiama aiškiai ir lengvai suprantamai?
Jūsų užsiėmimas
Jūsų gyvenamoji vieta
Jūsų amžius
Jūsų lytis
Ar sutinkate su teiginiu, kad elektroninė paslauga pateikiama vizualiai patraukliai?
Ar sutinkate su teiginiu, kad elektroninės paslaugos funkcijų ir parinkčių išdėstymas yra aiškus ir patogus?
Ar sutinkate su teiginiu, kad pateikta pakankamai informacijos apie elektroninę paslaugą?
Ar sutinkate su teiginiu, kad pateikiamos aiškios naudojimosi elektronine paslauga istrukcijos?
Ar sutinkate su teiginiu, kad pateikiama pakankamai būdų, kaip susiekti su elektroninę paslaugą administruojančiais institucijos darbuotojais?
Ar sutinkate su teiginiu, kad į užklausas atsakoma pakankamai greitai, tinkamai ir kompetetingai?
Ar sutinkate su teiginiu, kad visą elektroninę paslaugą galite gauti internetu, nėra poreikio vykti į paslaugą teikiančią instituciją?
Ar sutinkate su teiginiu, kad elektroninės paslaugos pateikimas Jums atrodo saugus?
Jūsų išsimokslinimas
Kaip dažnai Jūs naudojatės internetu?