UserSamantaRai
Vieša
Pranešti

Lietuvos valstybės tarnybos patrauklumas

Gerb. respondente,                                                                                                                                                                                                                                 esu Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo programos studentė. Kviečiu dalyvauti mano magistro baigiamojo darbo  tyrime, kurio tikslas išanalizuoti Lietuvos valstybės tarnybos patrauklumą ir  pateikti pasiūlymus patrauklumui didinti. Jūsų nuomonė tyrimui yra labai svarbi. Jūsų atsakymų anonimiškumas bus užtikrintas, visi gauti rezultatai bus apibendrinti ir panaudoti tik tyrimo tikslais. Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus!

Lytis:
Amžius:
Kaip manote, ar valstybės tarnyba yra populiari Jūsų amžiaus grupėje?
Jei ne, tai kodėl? (Galite rinktis daugiau nei vieną atsakymą)
Ar Jūs sutiktumėte, kad valstybės tarnyba:
NesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinku
Suteikia pakankamai socialinių garantijų
Užtikrina darbo reikalavimus atitinkantį atlyginimą
Siūlo jaunimui patrauklius darbo postus
Valstybės tarnautojų profesija vis labiau populiarėja
Diegiama vis daugiau naujų inovacijų
Užtikrinama valstybės tarnautojų aukšta motyvacija
Lentelėje pateikti teiginiai apie valstybės tarnybos patrauklumo nustatymo rodiklius. Kiekvienoje eilutėje įvertinkite teiginius ir pateikite savo nuomonę.
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Valstybės tarnyba stengiasi išsiaiškinti darbuotojų poreikius
Valstybės tarnyba geba pritraukti pretendentus
Valstybės tarnyba geba išlaikyti darbuotojus
Konkursų metu valstybės tarnyba bendrauja su pretendentais pagarbiai ir mandagiai
Valstybės tarnyba skiria daug dėmesio trūkstamų profesijų specialistų pritraukimui
Valstybės tarnyba reaguoja į piliečių ir kitų interesų grupių skundus
Valstybės tarnautojai turi reikiamus įgūdžius ir kompetencijas, susijusius su kokybišku funkcijų atlikimu
Kokius darbo valstybės tarnyboje pasiūlymus aspektus vertinate? (Galite rinktis daugiau nei vieną atsakymą)
Ką Jūs manote apie valstybės tarnybą kaip apie galimą darbdavį? (Galite rinktis daugiau nei vieną atsakymą)