Lietuvos valstybės istorijos archyvo klientų apklausa dėl teikiamų paslaugų kokybės vertinimo

Siekdamas tobulinti teikiamų paslaugų kokybę, Lietuvos valstybės istorijos archyvas atlieka klientų apklausą. Kviečiame atsakyti į pateiktus klausimus. Apklausa yra anoniminė. Atsakymai bus apibendrinti ir panaudoti statistinei analizei. Konfidencialumas garantuojamamas.

Iš anksto dėkojame už Jūsų laiką ir nuomonę.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
1. Kokiomis Lietuvos valstybės istorijos archyvo teikiamomis paslaugomis teko naudotis ir kaip jas vertinate?Privalomas
Neteko naudotisLabai geraiGeraiVidutiniškaiBlogaiLabai blogai
Juridinius faktus patvirtinančių dokumentų išdavimas
Saugomų dokumentų ar jų kopijų pateikimas susipažinti
Edukacinė veikla (užsiėmimai, ekskursijos, seminarai ir pan.)
Stacionarios ir virtualios parodos
Saugomų dokumentų kopijavimas
Informacijos apie archyvo saugomus dokumentus ir jų naudojimą teikimas
2. Sureitinguokite paslaugos „Juridinius faktus patvirtinančių dokumentų išdavimas“ teikimo aspektus pagal reikšmingumą formuojant Jūsų vertinimą apie suteiktą paslaugą ar nuomonę apie kokybišką šios paslaugos teikimą, jei neteko ja nuodotis.Privalomas
ReikšmingiausiasLabai reikšmingasReikšmingasLabiau reikšmingas, nei nereikšmigasLabiau nereikšmingas, nei reikšmingasNereikšmingasVisiškai nereikšmingas
Tiesiogiai paslaugą teikiančių darbuotojų kompetencija
Viso paslaugos teikimo proceso organizavimas
Šiuolaikinių techninių priemonių ir (ar) technologijų naudojimas teikiant paslaugą
Paslaugos teikimo teisinio reglamentavimo aiškumas ir išsamumas
3. Sureitinguokite paslaugos „Saugomų dokumentų ar jų kopijų pateikimas susipažinti“ teikimo aspektus pagal reikšmingumą formuojant Jūsų vertinimą apie suteiktą paslaugą ar nuomonę apie kokybišką šios paslaugos teikimą, jei neteko ja nuodotis.Privalomas
ReikšmingiausiasLabai reikšmingasReikšmingasLabiau reikšmingas, nei nereikšmigasLabiau nereikšmingas, nei reikšmingasNereikšmingasVisiškai nereikšmingas
Tiesiogiai paslaugą teikiančių darbuotojų kompetencija
Viso paslaugos teikimo proceso organizavimas
Šiuolaikinių techninių priemonių ir (ar) technologijų naudojimas teikiant paslaugą
Paslaugos teikimo teisinio reglamentavimo aiškumas ir išsamumas
4. Sureitinguokite paslaugos „Edukacinė veikla (užsiėmimai, ekskursijos, seminarai ir pan.)“ teikimo aspektus pagal reikšmingumą formuojant Jūsų vertinimą apie suteiktą paslaugą ar nuomonę apie kokybišką šios paslaugos teikimą, jei neteko ja nuodotis.Privalomas
ReikšmingiausiasLabai reikšmingasReikšmingasLabiau reikšmingas, nei nereikšmigasLabiau nereikšmingas, nei reikšmingasNereikšmingasVisiškai nereikšmingas
Tiesiogiai paslaugą teikiančių darbuotojų kompetencija
Viso paslaugos teikimo proceso organizavimas
Šiuolaikinių techninių priemonių ir (ar) technologijų naudojimas teikiant paslaugą
Paslaugos teikimo teisinio reglamentavimo aiškumas ir išsamumas
5. Sureitinguokite paslaugos „Stacionarios ir virtualios parodos“ teikimo aspektus pagal reikšmingumą formuojant Jūsų vertinimą apie suteiktą paslaugą ar nuomonę apie kokybišką šios paslaugos teikimą, jei neteko ja nuodotis.Privalomas
ReikšmingiausiasLabai reikšmingasReikšmingasLabiau reikšmingas, nei nereikšmigasLabiau nereikšmingas, nei reikšmingasNereikšmingasVisiškai nereikšmingas
Tiesiogiai paslaugą teikiančių darbuotojų kompetencija
Viso paslaugos teikimo proceso organizavimas
Šiuolaikinių techninių priemonių ir (ar) technologijų naudojimas teikiant paslaugą
Paslaugos teikimo teisinio reglamentavimo aiškumas ir išsamumas
6. Sureitinguokite paslaugos „Saugomų dokumentų kopijavimas“ teikimo aspektus pagal reikšmingumą formuojant Jūsų vertinimą apie suteiktą paslaugą ar nuomonę apie kokybišką šios paslaugos teikimą, jei neteko ja nuodotis.Privalomas
ReikšmingiausiasLabai reikšmingasReikšmingasLabiau reikšmingas, nei nereikšmigasLabiau nereikšmingas, nei reikšmingasNereikšmingasVisiškai nereikšmingas
Tiesiogiai paslaugą teikiančių darbuotojų kompetencija
Viso paslaugos teikimo proceso organizavimas
Šiuolaikinių techninių priemonių ir (ar) technologijų naudojimas teikiant paslaugą
Paslaugos teikimo teisinio reglamentavimo aiškumas ir išsamumas
7. Sureitinguokite paslaugos „Informacijos apie archyvo saugomus dokumentus ir jų naudojimą teikimas“ teikimo aspektus pagal reikšmingumą formuojant Jūsų vertinimą apie suteiktą paslaugą ar nuomonę apie kokybišką šios paslaugos teikimą, jei neteko ja nuodotis.Privalomas
ReikšmingiausiasLabai reikšmingasReikšmingasLabiau reikšmingas, nei nereikšmigasLabiau nereikšmingas, nei reikšmingasNereikšmingasVisiškai nereikšmingas
Tiesiogiai paslaugą teikiančių darbuotojų kompetencija
Viso paslaugos teikimo proceso organizavimas
Šiuolaikinių techninių priemonių ir (ar) technologijų naudojimas teikiant paslaugą
Paslaugos teikimo teisinio reglamentavimo aiškumas ir išsamumas
8. Kaip bendrai vertinate Lietuvos valstybės istorijos archyvo teikiamas paslaugas?Privalomas
9. Ankstesniame klausime pasirinkus „Blogai“ ar „Labai blogai“ pakomentuokite tokį įvertinimą bei nurodykite koks Lietuvos valstybės istorijos archyvo veiklos pokytis pagerintų teikiamų paslaugų kokybę.