ATo
54
Vieša
Pranešti

Lietuvos universitetų pozicionavimas

Esu Aleksandra Tomaševskaja, Vilniaus Universiteto Komunikacijos fakulteto Verslo informacijos vadybos specialybės ketvirto kurso studentė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas – ištirti universitetų pozicionavimo ypatybes.

Man yra svarbūs Jūsų atsakymai į kiekvieną klausimą, nes tik taip galima susidaryti vaizdą apie universitetų pozicionavimą. Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai konfidencialūs, jie bus naudojami tik baigiamojo bakalauro darbo tyrime statistiškai apibendrinus.

Maloniai prašau užpildyti šią anketą, atsakant į kiekvieną klausimą.

 Ačiū, kad dalyvaujate šiame tyrime!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Kuriame universitete studijuojate/studijavote?Privalomas
Žemiau yra įvadytos priežastys, kurios lėmė Jūsų universiteto pasirinkimą. Pasirinkite vieną ar daugiau atsakymų:Privalomas
Išsakykite savo nuomonę apie VU pagal nurodytus kriterijus. Vadovaukites skale, kurioje: 1 – labai blogai; 2 – blogai, 3 – nei blogai, nei gerai, 4 – gerai, 5 - labai gerai.Privalomas
Labai blogaiBlogaiNei blogai, nei geraiGeraiLabai gerai
Universiteto siūlomų programų kokybė
Universiteto reputacija
Universiteto žinomumas
Universiteto dėstytojai
Studijų universitete kainos ir kokybės santykis
Universitetų suteikiamos neakademinės paslaugos (bendrabučiai, bendro nuodojimo kompiuterinės klasės ir kita)
Išsakykite savo nuomonę apie VGTU pagal nurodytus kriterijus. Vadovaukites skale, kurioje: 1 – labai blogai; 2 – blogai, 3 – nei blogai, nei gerai, 4 – gerai, 5 - labai gerai.Privalomas
Labai blogaiBlogaiNei blogai, nei geraiGeraiLabai gerai
Universiteto siūlomų programų kokybė
Universiteto reputacija
Universiteto žinomumas
Universiteto dėstytojai
Studijų universitete kainos ir kokybės santykis
Universitetų suteikiamos neakademinės paslaugos (bendrabučiai, bendro nuodojimo kompiuterinės klasės ir kita)
Išsakykite savo nuomonę apie KTU pagal nurodytus kriterijus. Vadovaukites skale, kurioje: 1 – labai blogai; 2 – blogai, 3 – nei blogai, nei gerai, 4 – gerai, 5 - labai gerai.Privalomas
Labai blogaiBlogaiNei blogai, nei geraiGeraiLabai gerai
Universiteto siūlomų programų kokybė
Universiteto reputacija
Universiteto žinomumas
Universiteto dėstytojai
Studijų universitete kainos ir kokybės santykis
Universitetų suteikiamos neakademinės paslaugos (bendrabučiai, bendro nuodojimo kompiuterinės klasės ir kita)
Išsakykite savo nuomonę apie VDU pagal nurodytus kriterijus. Vadovaukites skale, kurioje: 1 – labai blogai; 2 – blogai, 3 – nei blogai, nei gerai, 4 – gerai, 5 - labai gerai.Privalomas
Labai blogaiBlogaiNei blogai, nei geraiGeraiLabai gerai
Universiteto siūlomų programų kokybė
Universiteto reputacija
Universiteto žinomumas
Universiteto dėstytojai
Studijų universitete kainos ir kokybės santykis
Universitetų suteikiamos neakademinės paslaugos (bendrabučiai, bendro nuodojimo kompiuterinės klasės ir kita)
Pažymėkite, kuris universitetas, Jūsų nuomone, labiausiai atitinka išvardytus bruožus:Privalomas
VUVGTUKTUVDUNei vienas
Universitetas suteikia universalų aukštąjį išsilavinimą
Universitetas ugdo geriausius techninės srities specialistus
Universiteto studijos yra lengvai moduliuojamos bei keičiamos, pasirenkant studijuoti tuos dalykus, kurių pageidauja studentas
Universiteto studijos yra prieinamos visoms socialinėms klasėms, nepriklausomai nuo disponuojamų pajamų
Universitetas yra socialiai atsakingas ir jo veikla yra nukreipta šalies gerovei
Universitetas labiausiai remia ir suteikia daugiausiai galimybių mokslinei veiklai atlikti
Universitetas labiausiai tinkamas doktorantūros studijoms
Universiteto absolventai yra geriausiai vertinami darbdavių
Universiteto dėstytojai turi praktinės patirties dėstomame dalyke
Universiteto administraciniai procesai yra efektyviai vykdomi per informacinę sistemą
Universitete yra daugiausia valstybės finansuojamų vietų
Universiteto siūlomų studijų programų kainos yra prieinamos
Universiteto veikla yra skaidri
Kaip dažnai pastebite informaciją apie nurodytus universitetus komunikacijos priemonėse?Privalomas
DažnaiKartaisRetaiNiekada
VU
VGTU
KTU
VDU
Dažniausiai pastebite ar ieškote informacijos/pranešimų (pasirinkite vieną arba daugiau atsakymų):Privalomas
Apie ką dažniausiai yra pranešimai, kuriuos Jūs pastebite? Pasirinkite vieną ar daugiau atsakymų:Privalomas
Jūsų amžius:Privalomas
Jūs esate:Privalomas