UserDonata.Janciure
Results39
Vieša
Pranešti

LIETUVOS TEISĖJŲ IR TEISMŲ ĮVAIZDIS

Gerbiamasis (-oji),

Vilniaus universiteto Psichologijos instituto Teisės ir kognityvinės psichologijos katedra atlieka tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti, kokį Lietuvos teisėjų ir teismų įvaizdį yra susidarę žmonės. Jums bus pateikti teiginiai, susiję su įvairiais teisėjų ir teismų įvaizdžio aspektais. Prašome atidžiai perskaityti ir įvertinti kiekvieną teiginį (jeigu Jūs nesate buvęs (-usi) teisme, prašome pateikti savo nuomonę apie tai, kaip Jūs įsivaizduojate teismus ir teisėjus). Jūsų atsakymai mums yra labai svarbūs, kadangi jie padės atskleisti žmonių nuomonę apie teisėjus ir teismus. Klausimynas yra anoniminis, todėl Jums nereikės nurodyti savo vardo ar pavardės. Iš anksto dėkojame Jums už dalyvavimą tyrime. Laukiame Jūsų nuoširdžių atsakymų (klausimyno pildymas užtruks apie 15-20 min.).

Atidžiai perskaitykite ir įvertinkite kiekvieną teiginį pažymėdami pasirinktą variantą:

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Teismo rūmai yra erdvūs, tvarkingi ir švarūsPrivalomas
2. Teismo rūmuose vyrauja iškilmingumo ir rimties atmosferaPrivalomas
3. Laukimo zonos teismų rūmuose yra erdvios, tvarkingos ir švariosPrivalomas
4. Laukimo zonos teismo rūmuose yra patogios (pvz., visada yra kur prisėsti)Privalomas
5. Laukimo zonose teismo rūmuose žmonėms yra užtikrinamas saugumasPrivalomas
6. Teismo raštinė yra erdvi, tvarkinga ir švariPrivalomas
7. Teismo posėdžių salės yra erdvios, tvarkingos ir švariosPrivalomas
8. Teismo posėdžių salės yra patogios (pvz., šviesios, vėdinamos, su tinkamai išdėstytomis vietomis)Privalomas
9. Teismo posėdžių salėse žmonėms yra užtikrinamas saugumasPrivalomas
10. Teismo rūmai yra patogioje vietoje (pvz., šalia yra viešojo transporto stotelės, automobilių stovėjimo aikštelės)Privalomas
11. Teismo rūmuose yra pakankamai nuorodų, padedančių surasti ieškomą patalpą (pvz., rūbinę, sekretoriatą, posėdžio salę)Privalomas
12. Teismo rūmuose žmonėms yra sudarytos galimybės patenkinti būtiniausius poreikius (pvz., pasinaudoti tualetu)Privalomas
13. Teismo rūmuose pateikiama pakankamai informacijos apie bylų nagrinėjimo laiką ir vietąPrivalomas
14. Teismo internetinėje svetainėje pateikiama pakankamai informacijos apie bylų nagrinėjimo laiką ir vietąPrivalomas
15. Teismo rūmuose pateikiama pakankamai bylininkams reikalingos informacijos (pvz., ieškinių, prašymų formos, informacija apie nemokamą teisinę pagalbą ir pan.)Privalomas
16. Teismo rūmuose informacija pateikiama aiškiai ir suprantamaiPrivalomas
17. Teismų internetinėje svetainėje pateikiama pakankamai bylininkams reikalingos informacijos (pvz., ieškinių, prašymų formos, informacija apie nemokamą teisinę pagalbą ir pan.)Privalomas
18. Teismų internetinėje svetainėje informacija pateikiama aiškiai ir suprantamaiPrivalomas
19. Teisėjų mantijos atrodo tvarkingai ir solidžiaiPrivalomas
20. Teismų darbuotojų (ne teisėjų) apranga visada yra tvarkingaPrivalomas
21. Teismuose laikomasi sudarytų teismo posėdžių tvarkaraščiųPrivalomas
22. Kiekvienas žmogus, kuris kreipiasi į teismą, greitai sulaukia atitinkamo sprendimo (pvz., yra šaukiamas į teismo posėdį ar gauna teismo nutartį)Privalomas
23. Bylos teismuose nagrinėjamos per įmanomai trumpiausią laiką (laikantis nustatytų terminų)Privalomas
24. Teismo proceso metu siekiama apsaugoti nepilnamečių liudytojų ar nukentėjusiųjų interesus (pvz., jų apklausa vykdoma specialiai tam pritaikytose patalpose, darant garso ir vaizdo įrašą)Privalomas
25. Teismo darbuotojai (ne teisėjai) yra paslaugūs ir pasiruošę padėtiPrivalomas
26. Teismo darbuotojai (ne teisėjai) su visais žmonėmis elgiasi pagarbiai ir mandagiaiPrivalomas
27. Nagrinėdami bylą, teisėjai išklauso žmonių nuomonės dėl kilusio ginčoPrivalomas
28. Nagrinėdami bylą, teisėjai įsigilina į jos esmęPrivalomas
29. Teisėjai visada laikosi įstatymų nustatytų bylos nagrinėjimo taisykliųPrivalomas
30. Teisėjai yra geranoriški žmonių atžvilgiuPrivalomas
31. Teisėjai su visais žmonėmis elgiasi pagarbiai ir mandagiaiPrivalomas
32. Teisėjai su visais žmonėmis elgiasi nešališkaiPrivalomas
33. Teisėjų sprendimai yra grindžiami objektyviais faktais ir byloje turimais įrodymaisPrivalomas
34. Teisėjai visada priima teisingus sprendimusPrivalomas
35. Teisėjų sprendimai priklauso ne tik nuo jų, bet ir nuo priimtų įstatymųPrivalomas
36. Teisėjai savo sprendimų motyvus ir argumentus pateikia žmonėms suprantamai bei aiškiaiPrivalomas
37. Teisėjai yra nepakantūs galimiems piktnaudžiavimams proceso metuPrivalomas
38. Teismuose ginamos žmogaus teisėsPrivalomas
39. Teismai pateikia visuomenei pakankamai informacijos apie priimamus sprendimus ir teismų sistemos pokyčiusPrivalomas
40. Teisėjo profesija yra patraukli ir prestižinėPrivalomas
41. Žmonės gerbia teisėjusPrivalomas
42. Žmonės gali didžiuotis, kad jų artimieji dirba teisėju (-a)Privalomas
43. Teisėjai savo darbą atlieka sąžiningaiPrivalomas
44. Teisėjais galima pasitikėtiPrivalomas
45. Teisėjai yra nekorumpuotiPrivalomas
46. Teisėjai yra atsidavę savo darbuiPrivalomas
47. Teisėjai yra nepriekaištingos reputacijos asmenysPrivalomas
48. Teisėjais yra paskiriami tik kompetentingi, puikiai savo darbą išmanantys asmenysPrivalomas
49. Teisėjai savo darbą atlieka kokybiškaiPrivalomas
50. Teisėjai nepiktnaudžiauja savo tarnybine padėtimiPrivalomas
51. Teisėjai saugo profesijos garbę, atvirai viešina teismuose iškylančias negerovesPrivalomas
52. Privačiame gyvenime teisėjai savo elgesiu rodo pavyzdį kitiems žmonėmsPrivalomas
53. Jūsų amžius (metais):Privalomas
54. Jūsų lytis:Privalomas
55. Jūsų išsilavinimas:Privalomas
56. Jūsų specialybė:Privalomas
57. Jūsų šeiminė padėtis:Privalomas
58. Jūs praleidote didžiąją savo gyvenimo dalį:Privalomas
59. Ar Jums kada nors teko dalyvauti teisme?Privalomas
60. Ar Jūsų artimiesiems / pažįstamiems kada nors teko dalyvauti teisme?Privalomas
61. Ar Jums teko išklausyti kokias nors teisines disciplinas (jeigu studijavote (-uojate) ne teisę)?Privalomas
62. Ar Jūs domitės teisinės tematikos informacija spaudoje?Privalomas
63. Ar Jūs domitės teisinės tematikos informacija internete?Privalomas
64. Ar Jūs domitės teisinės tematikos televizijos laidomis?Privalomas
65. Ar Jūs domitės teisinės tematikos radijo laidomis?Privalomas
66. Kaip, Jūsų manymu, per pastaruosius penkis metus pasikeitė teisėjų ir teismų sistemos darbas?Privalomas
67. Ar Jūs pasitikite mūsų šalies teisėjais ir teismų sistema?Privalomas
68. Kokį poveikį Jūsų nuomonei apie teisėjus ir teismus padarė 2019 metų teisėjų korupcijos skandalas (kada buvo sulaikyti aukščiausio rango teisėjai)?Privalomas
Dabar prašome nurodyti kokiomis savybėmis / charakteristikomis, Jūsų manymu, turėtų pasižymėti geras teisėjas (-a) (nurodykite procentais)Privalomas
0 % (visiškai nesvarbu)10 %20 %30 %40 %50 % (vidutiniškai svarbu)60 %70 %80 %90 %100 % (ypatingai svarbu)
69. Teisėjas (-a) turėtų būti toks žmogus, su kuriuo (-ia) bendraujant kiltų pagarbos jausmas
70. Teisėjas (-a) turėtų būti toks žmogus, kuriuo (-ia) būtų galima pasitikėti
71. Teisėjas (-a) turėtų būti toks žmogus, kuris (-i) atlieka savo darbą sąžiningai
72. Teisėjas (-a) turėtų laikytis įstatymų dvasios bei raidės ir kartu būti žmogiškas (-a)
73. Teisėjas (-a) turėtų elgtis su kitais žmonėmis pagarbiai ir mandagiai
74. Teisėjas (-a) turėtų ginti žmogaus teises
75. Teisėjas (-a) turėtų su visais žmonėmis elgtis vienodai
76. Teisėjas (-a) turėtų užtikrinti teisingą bylos nagrinėjimą
77. Teisėjas (-a) turėtų priimti teisingus sprendimus
78. Teisėjas (-a) turėtų visada laikytis įstatymų nustatytų taisyklių
79. Teisėjo (-os) sprendimai turėtų būti grindžiami objektyviais faktais ir turimais įrodymais
80. Teisėjas (-a) turėtų būti nekorumpuotas (-a)
81. Teisėjas (-a) turėtų suprantamai išaiškinti bylininkų teises
82. Teisėjas (-a) turėtų būti pasiruošęs (-usi) bylos nagrinėjimui (įsigilinęs (-usi) į jos aplinkybes)
83. Teisėjas (-a) turėtų išklausyti bylininkų nuomonę
84. Teisėjas (-a) turėtų elgtis su bylininkais nešališkai
85. Teisėjas (-a) turėtų sugebėti atsižvelgti į bylininkų būseną, interesus ar problemas
86. Teisėjas (-a) bylos nagrinėjimo metu turėtų kalbėti aiškiai ir visiems (ne tik teisės specialistams) suprantamai
87. Teisėjas (-a) turėtų paaiškinti savo veiksmus ir posėdžio metu priimtus sprendimus
88. Teisėjas (-a) teismo proceso metu turėtų sugebėti kontroliuoti savo emocinius išgyvenimus
89. Teisėjas (-a) turėtų sugebėti tinkamai spręsti teismo proceso metu kylančias konfliktines situacijas
90. Teisėjas (-a) turėtų sugebėti tinkamai ir aiškiai formuluoti bylininkams užduodamus klausimus
91. Teisėjas (-a) turėtų paaiškinti bylininkams sudėtingesnius proceso dalykus
Nuoširdžiai dėkojame už bendradarbiavimą.