UserSilvama
Vieša
Pranešti

Lietuvos šaulių sąjungos vykdomos NVŠ programos "Akmenės krašto jaunųjų šaulių ugdymo "Aš pilietis" programa" tėvų/globėjų apklausa dėl NVŠ programos, kurioje dalyvauja vaikas/globotinis, įgyvendinimo kokybės

Sveiki. Jau ne pirmus metus Lietuvos šaulių sąjunga organizuojas neformalaus švietimo veiklas, kurios yra finansuojamos  ES projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“  lėšomis. Jas skiria Akmenės savivaldybė. Šios apklausos metu norime išsiaiškinti, kiek prieinma, gera šita programa, kokios yra stipriosios pusės, o ką būtų galima tobulinti. 

NVŠ programoje dalyvaujančio vaiko vardas, pavardė
NVŠ programoje dalyvaujančio vaiko mamos/tėvo/globėjo vardas, pavardė
NVŠ programoje dalyvaujančio vaiko mamos/tėvo/globėjo telefono numeris
NVŠ programos mokestis
Ar patogi NVŠ užsiėmimų vieta?
Ar užtikrinama saugios priemonės ir sveika aplinka?
Ar užsiėmimai vyksta pagal grafiką, ar iš anksto aptariamas kito susitikimo laikas?
Ar veikla atitinka NVŠ kryptį, ugdymo turinį, priemones, kurios atitinka vaikų poreikius, naudojamos įvairios pedagoginės metodikos?
Ar fiksuojamas vaiko lankomumas?
Ar vyksta užsiėmimai nuotoliniu būdu?
NVŠ programoje vaikas/globotinis išmoko ir iš(si)ugdė kompetencijas (galimi keli variantai):
NVŠ programoje vaikas/globotinis išmoko (parašyti):
Pasiūlymai ir pastabos dėl NVŠ programos vykdymo kokybės, vaikų užimtumo, NVŠ teikėjo (parašyti):