Lietuvos karių socialinės garantijos

Remiantis apklausos metu gautais duomenimis bus suformuluotos išvados ir pasiūlymai karių socialiam aprūpinimui gerinti
38.Kokiomis priemonėmis turėtų būti papildytas Lietuvos karių socialinių garantijų sąrašas?
BŪTIONA ! KELIONĖS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMĄ grąžinti, nauju požiūriu į butpinigius, jie turi būti rišami ne prie laipsnio o prie miestų nuomos rinkos Gydymas- turi būti preinamesnis kariui civilinėse med.įstaigose, kad nereiktų laukti po 2-3 mėn. kad papultum pas gydytoją. Jei renkiesi mokamas skubiais med. paslaugas, jas privalėtų kompensuoti. Daugiau dėmesio ne tik gynybiniams planams bet šeimos nariams.
kaupiamuoju investiciniu gyvybės draudimu
REIKETU PASIGILINTI.
1.Rotacija ne privaloma, o tik, jei to reikalauja tarnybos interesai. 2.Per tarnybos laikotarpi privalomai igyjama civiline profesija. Geriausia per paskutinius 5 m. 3.Butpinigiai - rimkos kainomis. Vilniuje už butpinigius neimanoma išsinuomoti buto. Juk tarnaujama čia ne savo noru, o todel, kad rotuojami. 4.Peržiūrėtas pensijų dydis. Nesolidu, kai karininkas išėjęs į pensija negali išlaikyti šeimos. Juo labiau, kad net turėjęs civilinę profesiją, jau nebegali pagal ją dirbti. Prarastos žinios ir igudžiai.
1. Aiškios karjeros perspektyvos. Jeigu kariui nekeliamas laipsnis jam turi būti aškiai pasakyta kodėl. 2. Jegu karys neperspektyvus - ruošti civiliniam gyvenimui, apmokyti profesijos. Dabar suteikiama b?rio vado kvalifikacija - nėra profesija
1.PPKT kariams nemokamos (ar bent lengvatinės)viešojo transporto paslaugos; 2.Aukštesniesiems (nuo mjr iki gen.ltn)karininkams - valstybinė pensija; 3. Butpinigiai turi būti dieferencijuojami atsižvelgiant į gyvenamą miestą (regioną)ir jame esančias realias nekilnojamo turto nuomos rinkos kainas (peržiūrima turi būti kas metai).
Daugiau pasirūpinama karių šeimomis, jų gerove, ypač kai kariai tarpt. operacijose. Kariui palikus KAS, pasirūpinti jo integravimosi civiliniame gyvenime problemomis
Kompensacija bustui isigyti ne didziuosiuose Lietuvos miestuose. Taip pat is anksto rengiamas civiliniam gyvenimui bei suteikiama pagalba ji susirasti.
normaliomis pasiekiamomis visiems kariams o ne tik grietinelei :))