Lietuvos karių socialinės garantijos

Remiantis apklausos metu gautais duomenimis bus suformuluotos išvados ir pasiūlymai karių socialiam aprūpinimui gerinti
2. Kelintais metais pradėjote tarnybą (mokslus karo akademijoje):
2016
1993 m.
2011
2006
2002
2002
2008
2009
1998
1995
1988