Userg0206
Results322
Vieša
Pranešti

Lietuvos gyventojų pasitikėjimas dirbtinio intelekto įrankių pagalba kuriamu žiniasklaidos turiniu

Sveiki! Esu Vytauto Didžiojo universiteto Viešosios komunikacijos katedros II kurso magistro studentė. Šiuo metu rengiu baigiamąjį darbą tema "Lietuvos gyventojų pasitikėjimas dirbtinio intelekto įrankių pagalba kuriamu žiniasklaidos turiniu" ir man labai reikia jūsų atsakymų :) Anketoje Jūsų pateikti atsakymai bus visiškai konfidencialūs ir bus naudojami tik magistro baigiamajam darbui rengti. Užpildyti anketą užtruks iki 10 minučių.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų amžius:Privalomas
Jūsų lytis:Privalomas
Jūsų gyvenamoji vieta:Privalomas
Jūsų išsilavinimas (pasirinkite aukščiausią iki dabar įgytą išsilavinimą):Privalomas
Ar Jums yra tekę girdėti apie deliberatyviąją (svarstymų) demokratiją?Privalomas
Deliberatyvioji (svarstymų) demokratija – tai demokratinė teorija, vertinanti įsigilinimą į sprendžiamą problemą, atsargią bei pagarbią visapusišką diskusiją prieš priimant sprendimą valstybės valdymo klausimais. Vienas iš pagrindinių šios teorijos principų – visapusiškai informuota visuomenė tam, jog ji galėtų priimti apgalvotus sprendimus, o ne „tiesiog“ balsuotų dėl problemų, kurias nebūtinai išmano. Kokiomis priemonėmis, Jūsų nuomone, tą padaryti (visapusiškai informuoti visuomenę) yra tinkamiausia, praktiškiausia Lietuvos kontekste? (Galite pasirinkti kelis variantus)Privalomas
Kurį iš šių būdų sužinoti informacijai apie įvykius užsienyje ir Lietuvoje, Jus dominančius klausimus ar problemas, dažniausiai naudojate? (Galite pasirinkti kelis atsakymus)Privalomas
Kokiais kriterijais vadovaujatės, rinkdamasis (-i) būdą ieškoti informacijos? (Galimi keli atsakymo variantai)Privalomas
Įvertinkite šiuos teiginius, apibūdinančius žiniasklaidos turinio vartojimo ypatumus:Privalomas
Visiškai nesutinkuIš dalies nesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuIš dalies sutinkuVisiškai sutinku
Man svarbu, kad gaunama informacija būtų faktiškai teisinga
Man svarbu, kad informacija būtų nešališka
Man svarbu, kad informacija būtų išsami, apžvelgianti įvairias istorijos puses
Visada pasidomiu, kas parašė mano skaitomas naujienas
Atsisakyčiau naudotis naujienų portalu/laikraščiu/TV kanalu/pan., jeigu bent viena jame publikuota naujiena pasirodytų esanti faktiškai klaidinga
Atsisakyčiau naudotis naujienų portalu/laikraščiu/TV kanalu/pan., jeigu bent viena jame publikuota naujiena pasirodytų esanti šališka
Atsisakyčiau naudotis naujienų portalu/laikraščiu/TV kanalu/pan., jeigu nebūčiau tikras (-a), kas parašė tam tikrą straipsnį, ar sukūrė tam tikrą reportažą
Ar Jums yra tekę girdėti apie automatizuotąją žurnalistiką (kompiuterinių programų, dirbtinio intelekto įrankių pasitelkimą kuriant naujienas, taip taupant žurnalistų laiką ir resursus, pvz., automatiškai generuojamas tekstas, kurį žurnalistas vėliau tiesiog peržiūri ir publikuoja; automatinė didelio duomenų kiekio analizė, automatinis straipsnių vertimas iš kitų kalbų, ir/ar pan.)?Privalomas
Koks yra Jūsų požiūris į dirbtinio intelekto panaudojimą žiniasklaidoje (automatizuotąją žurnalistiką)?Privalomas
Kodėl taip manote?
Ar, Jūsų nuomone, dirbtinio intelekto pagalba sukurtos naujienos yra tinkama priemonė informuoti visuomenę bei dalyvauti deliberatyviosios (svarstymų) demokratijos procesuose?Privalomas
Jeigu sužinotumėte, jog naujienų portalas/laikraštis/TV kanalas/pan., kurį naudojate dažniausiai, naudoja dirbtinį intelektą kurti turiniui:Privalomas
Įvertinkinte šiuos teiginius apie dirbtinį intelektą:Privalomas
Visiškai nesutinkuIš dalies nesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuIš dalies sutinkuVisiškai sutinku
Pasitikiu dirbtinio intelekto technologijomis
Manau, jog dirbtinis intelektas tą patį žurnalistinį darbą atliktų geriau nei žmogus
Tikiu, jog dirbtinio intelekto technologijos negali daryti tokių klaidų, kokias savo darbe gali padaryti žurnalistas – gramatikos, stiliaus klaidos, ir t.t.
Dirbtinio intelekto sukurtas turinys visuomet yra faktiškai teisingas
Dirbtinio intelekto sukurtas turinys visuomet yra nešališkas
Dirbtinio intelekto sukurtas turinys visuomet yra tikslus
Dirbtinio intelekto sukurtas turinys yra toks pat patikimas, kaip ir turinys, sukurtas žmogaus
Dirbtinio intelekto sukurtas turinys yra taip pat aiškiai suprantamas, kaip ir turinys, sukurtas žmogaus
Greitai pastebėčiau skirtumą tarp turinio, sukurto žmogaus, ir turinio, sukurto kompiuterinių technologijų pagalba.
Palyginkite du tekstus. Kuris iš šių tekstų, Jūsų nuomone, yra parašytas dirbtinio intelekto įrankių pagalba?Privalomas
Pic
Kodėl taip manote?
Kuris iš dviejų tekstų buvo paveikesnis („gražiau skambėjo“, visiškai atitiko ar buvo labai panašus į Jūsų mėgstamą naujienų rašymo stilių, buvo aiškiai suprantamas, nepaisant to ar prieš tai domėjotės aprašyta situacija, ar ne)?Privalomas
Kuris iš šių dviejų tekstų Jums atrodo patikimesnis (skaitant jį, Jums nekyla abejonės, jog tekstas yra faktiškai teisingas ir nešališkai aprašo įvykius, net jeigu ir nesate pilnai įsigilinęs(-usi) į aprašomą situaciją)?Privalomas
įvertinkite šiuos teiginius:Privalomas
Visiškai nesutinkuIš dalies nesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuIš dalies sutinkuVisiškai sutinku
Dirbtinio intelekto pagalba sukurtas turinys yra tinkama priemonė visuomenės informavimui užtikrinti
Dirbtinio intelekto pagalba sukurtas turinys yra tinkama priemonė deliberatyviosios (svarstymų) demokratijos procesams užtikrinti
Jeigu tektų priimti sprendimą kokiu nors svarbiu klausimu, dirbtinio intelekto sukurtą turinį laikyčiau patikima ir tinkama priemone pasidomėti situacija ir/ar esamais faktais prieš priimant sprendimą
Jeigu tektų priimti sprendimą kokiu nors svarbiu klausimu ir galėčiau laisvai rinktis tarp šaltinių save informuoti, pirmenybę teikčiau tradicinei žiniasklaidai, o ne automatizuotajai
Automatizuotoji žurnalistika yra pasaulinis reiškinys, kurio pavyzdžių ateityje tik daugės
Automatizuotoji žurnalistika turi daug potencialo Lietuvoje
Automatizuotoji žurnalistika „paprastam“ žmogui yra pernelyg neaiški ir gąsdinanti, todėl, palyginus su tradicine žurnalistika, sunku ja pasitikėti
Kuriose naujienų rubrikose, Jūsų manymu, dirbtinio intelekto įrankiai (pvz., automatiškai generuojamas tekstas, automatinė didelio duomenų kiekio analizė, automatinis vertimas iš kitų kalbų, ir/ar pan.) būtų geriausiai pritaikomi? (Galimi keli atsakymai)Privalomas