Usersiamutia
Vieša
Pranešti

Lietuvos atvykstamojo (vietos) turizmo populiarumo tyrimas

Esu Vilniaus Universiteto Ekonomikos fakulteto III kurso studentė. Atlieku apklausą, kuria siekiama sužinoti, ar (kodėl) Lietuvos gyventojai renkasi vietos turizmą šalyje ir kaip vertina pasirinkimo galimybes bei kokybę. Jūsų nuoširdūs atsakymai padėtų atlikti kokybišką tyrimą. Anketa yra anonimiška. Iš anksto dėkoju už atsakymus!
Ar atostogaujate (poilsiaujate) Lietuvoje?
Ar atostogaujate (poilsiaujate) užsienyje?
Pirmenybę teikiate atostogoms Lietuvoje ar užsienyje?
Kas lemia Jūsų sprendimą vienu ar kitu atveju? (Pažymėkite visus Jums tinkamus variantus)
Kuo Lietuva patraukli tiek vietiniam, tiek užsienio turistui lyginant su užsienio šalimis?
Ko, Jūsų nuomone, Lietuvai trūksta, kad turistai dažniau poilsiautų šioje šalyje?
Kokias poilsio ir atostogų formas Jūs labiausiai mėgstate?
Ar Lietuvoje yra pakankamai turistinių poilsio vietų, tenkinančių Jūsų poreikius?
Įvertinkite jų kokybę (1 - labai prasta kokybė, 5 – puikiai vertinu kokybę):
Kaip manote, ar per paskutinius 5 metus Lietuvoje vietos turizmo pasirinkimas ir kokybė pagerėjo?
Kaip manote, ar Lietuvoje turizmo kaina atitinka kokybę?
Jūsų amžius:
Jūsų lytis:
Jūsų išsilavinimas:
Jūsų veikla:
Jūsų pajamos (per mėnesį), tenkančios vienam šeimos nariui:
Jūsų gyvenamoji vieta: