UserDarius-Ruzele-VU-EVAF-Vadybos-katedra
Results34
Vieša
Pranešti

Lean įtaka darbuotojų mąstymui ir įmonių veiklos rezultatams

Gerbiamas respondente,

esu Darius Ruželė, Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto lektorius bei doktorantas. Daktaro disertacijos pagrindu atlieku tyrimą, kurio tikslas yra gauti ir apibendrintu pavidalu įmonėms pateikti informaciją apie Lean įtaką darbuotojų mąstymui bei veiklos rezultatams.

Atsakymai į tyrimo anketos klausimus vienam respondentui užims apie 15-ka minučių. Į anketos klausimus prašomi atsakyti 2-5 respondentai iš skirtingų organizacijos lygmenų (vadovai ir darbuotojai).

Tyrimas yra anoniminis – konkreti įmonė, respondentas bei pateikta individuali informacija apie įmonę nėra atskleidžiama, tačiau esant jūsų pageidavimui, jums galime pateikti apibendrintus tyrimo rezultatus.

Ačiū už Jūsų indėlį į šį tyrimą!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Įvertinkite, kiek įmonėje yra taikomas Lean metodas:
NetaikomasEksperimentuojamaTaikomas retkarčiaisTaikomas nuolatTaikymas yra tapęs įpročiu
1.1 Tinkamas darbo vietos sutvarkymas (5S)
1.2 Vertės srauto modeliavimas (Value Stream Mapping, VSM)
1.3 Produkcijos Kanbanai (manufacturing Kanban)
1.4 Problemų sprendimo standartas A3
1.5 Giluminių priežasčių analizė “5 Kodėl” (5 Why)
1.6 Prevencinė įrengimų priežiūra (Total preventive maintenance, TPM)
1.7 Klaidų prevencija Poka-Yoke (Error proofing)
1.8 Įspėjimų sistema Andon (Alert system)
1.9 Statistiniai kokybės valdymo grafikai (Statistical Control Charts)
1.10 Standartinės operacijų procedūros (Standard Operation Procedures, SOP)
1.11 Informacijos lentos (Information boards)
1.12 Kaizen renginiai (Kaizen workshops)
1.13 Kasdieninių standartinių vadovo darbų sąrašas
1.14 Ėjimas į vertės kūrimo vietą (Genchi Genbutsu, Gemba Walk)
1.15 Pagerinimo pasiūlymų sistema (Kanban lenta)
1.16 Rytmetiniai darbuotojų susirinkimai (Asaichi meetings)
1.17 Tarp-funkciniai darbuotojų mokymai (Cross-functional training)
1.18 Apmąstymas/refleksija po veiklos atlikimo (Hansei)
1.19 Politikos ir strategijos išskleidimas (Hoshin Kanri)
1.20 Diskusijų kambarys (War room, Obeya)
1.21 Vadovų pritarimo užsitikrinimas (Nemawashi)
1.22 Bendru sutarimu priimami sprendimai (Consensus Decisions, Ringi decision making)
Kitas Lean metodas (metodą įvardinkite žemiau):
Kitas Lean metodas
Įvertinkite, kiek įmonėje yra taikomas Lean principas:
NetaikomasTaikomas retaiTaikomas reguliariaiTaikomas nuolatTaikomas visuomet
1.23 Švaistymų eliminavimas (Elimination of waste)
1.24 Pristatymas “kaip tik laiku” (Just in time delivery, JIT)
1.25 Procesų ir resursų standartizavimas
1.26 Vizuali vadyba (Visual management)
1.27 Kokybiška produkcija iš pirmo karto (Jidoka)
1.28 Darbo krūvio subalansavimas (Heijunka)
1.29 Ilgo laikotarpio verslo filosofija (Long-term philosophy)
1.30 Nuolatinis gerinimas (Kaizen)
1.31 Vadovų ugdymas įmonės viduje (Leaders promoted from within)
1.32 Pagarba darbuotojams ir partneriams (Respect for people and partners)
1.33 Komandinis darbas (Teamwork)
1.34 Veiksmingo informacijos perdavimo užtikrinimas
Įvertinkite, kiek sutinkate su teiginiais apie įmonę, kurioje jūs dirbate:
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei nesutinku, nei sutinkuSutinkuVisiškai sutinku
2.1 Sprendimai įmonėje priimami tame lygmenyje, kuriame yra reikiama informacija
2.2 Plačiai dalijamasi informacija, reikiamą informaciją kiekvienas gali gauti laiku
2.3 Kiekvienas tiki, kad jis gali padaryti teigiamą įtaką
2.4 Darbas įmonėje yra lyg buvimas komandos dalimi
2.5 Įmonė remiasi ne hierarchija, bet horizontalia kontrole ir koordinavimu
2.6 Pagrindiniai įmonės struktūriniai vienetai yra komandos
2.7 Įmonė nuolat tobulėja įvairiose srityse
2.8 Įmonė nuolat investuoja į darbuotojų žinias ir įgūdžius
2.9 Darbuotojų kompetencijos laikomos svarbiu konkurencinio pranašumo veiksniu
2.10 Vadovai patys vadovaujasi gairėmis, kurias jie nustato įmonės darbuotojams
2.11 Įmonė yra aiškiai apibrėžusi vertybes, kuriomis yra nuosekliai remiamasi
2.12 Įmonė turi etikos kodeksą, kuris apibrėžia elgsenos darbe gaires
2.13 Nesutarimų atveju yra ieškoma abi puses tenkinančių sprendimų
2.14 Yra paprasta pasiekti konsensusą net ir sudėtingais atvejais
2.15 Dažnai susiduriama su sunkumais, ieškant sutarimo svarbiausiais klausimais‘
2.16 Veiklos kryptis yra ta pati net ir skirtinguose padaliniuose
2.17 Nėra sunku koordinuoti projektus su įvairių įmonės padalinių darbuotojais
2.18 Įmonės tikslai yra suderinti visuose vadovų/darbuotojų lygmenyse
2.19 Įmonė yra jautri aplinkai ir lengvai keičiasi
2.20 Įmonė reaguoja į konkurentų veiksmus ir kitus pokyčius verslo aplinkoje
2.21 Įmonė nuolat pritaiko naujus ir geresnius darbo metodus
2.22 Vartotojų pastabos ir rekomendacijos iššaukia pokyčius įmonės veikloje
2.23 Vartotojų nuomonė daro tiesioginę įtaką priimant sprendimus
2.24 Galutinio vartotojo nuomonė dažnai ignoruojama priimant sprendimus‘
2.25 Klaidos yra interpretuojamos, kaip galimybės mokytis ir gerinti veiklą
2.26 Įmonė skatina darbuotojus, kurie prisiima riziką ir atsakomybę
2.27 Veiksmai tarp skirtingų padalinių yra užtikrintai koordinuojami
2.28 Įmonė turi ilgalaikius tikslus ir ilgalaikę kryptį
2.29 Įmonė turi misiją, kuri nukreipia ir įprasmina mūsų darbą
2.30 Įmonė turi aiškią ateities strategiją
2.31 Visi darbuotojai sutaria dėl įmonės tikslų
2.32 Įmonės vadovai iškelia ambicingus, bet realius tikslus
2.33 Vadovai aiškiai apibrėžia uždavinius, kuriuos siekiama įvykdyti
2.34 Įmonės darbuotojai turi bendrą viziją, kokia įmonė turėtų būti ateityje
2.35 Įmonės vadovai orientuojasi į ilgalaikius tikslus
2.36 Įmonės vizija sužadina ir motyvuoja darbuotojus
Įmonės veiklos rezultatus palyginkite konkurentų rezultatais jūsų rinkoje:
Daug blogiau nei konkurentaiBlogiau nei konkurentaiApylygiaiGeriau nei konkurentaiDaug geriau nei konkurentai
3.1 Pardavimų apimtis
3.2 Pelningumas
3.3 Pajamų augimas
3.4 Vartotojų pasitenkinimas
3.5 Vartotojų išlaikymas
3.6 Paslaugų kokybė
3.7 Naujų produktų kūrimo trukmė nuo idėjos iki pardavimo
3.8 Naujų produktų kūrimo ir projektų valdymo procesų kokybė
3.9 Proceso laikas nuo pradžios (žaliavos/informacijos) iki galutinio produkto (Lead time)
3.10 Procesų standartizavimo apimtis ir detalumas
3.11 Pagrindinių darbuotojų išlaikymas
3.12 Vadovų ugdymo kokybė
3.13 Darbuotojų pasitenkinimo laipsnis
3.14 Strateginio planavimo detalumas ir kokybė
3.15 Pokyčių verslo aplinkoje tyrimas ir pasirengimas pokyčiams
3.16 Investicijos į naujų produktų ir/ar paslaugų kūrimą
3.17 Investicijos į naujų rinkų kūrimą ir vystymą
4.1 Kiek metų dirbate šioje įmonėje?
4.2 Kokios jūsų pareigos?
4.3 Kiek metų jūs pats žinote ir taikote Lean principus ir/ar metodus?
4.4 Koks yra įmonės darbuotojų skaičius?
4.5 Kiek metų įmonė taiko Lean metodus ir/ar principus?
4.6 Kokiame sektoriuje veikia įmonė?
4.7 Įmonės pavadinimas (jei norite neatskleisti įmonės, į šį klausimą neatsakykite)
4.8 Kokios kitos Lietuvos įmonės taiko Lean (įvardinkite keletą mažiau žinomų Lean įmonių)?
4.9 Jei norite gauti apibendrintus apklausos rezultatus, nurodykite savo elektroninio pašto adresą: