LDK Vyr. kapeliono, kanauninko Stanislovo Krumpliausko iškilmingas renginys

Didžiai Gerbiami ir Mieli  LDK Kilmingieji,  Bajorai, Riteriai, Ponios ir  Ponai,

Laikas skuba nesustodamas, nutolsta dienos ir metai. 
Prasmingos sukaktys leidžia bent akimirkai stabtelėti ir pasidžiaugti Dievo malone. 
Tad visus Jus kviečiu kartu su manimi padėkoti Dievui už mano kunigystės 45-tį. 
Sukaktuvių iškilmės su vyskupo Lino palaiminimu bus švenčiamos 
2019 m. gegužės 18 dieną (šeštadienį) 12 val. Dusetų Švč. Trejybės bažnyčioje. 
Po Šv. Mišių ruošiami pietūs.  
Nuoširdžiai kviečiu atvykti, lauksiu visų. 

Nuoširdžiai Jūsų, LDK Vyr. kapelionas, kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas

Pic
Ar ketinate dalyvauti LDK Vyr. kapeliono, kanauninko Stanislovo Krumpliausko iškilmingame renginyje? Jei renginyje neketinate dalyvauti, pildyti anketos nereikia.Privalomas
Pasirinkite TAIP arba NE
Kiek asmenų dalyvaus renginyje kartu su Jumis?Privalomas
Prašome įrašyti vardus irpavardes asmenų, kurie dalyvaus renginyje. Kiekviena asmenį prašome rašyti iš naujos eilutės.Privalomas
Jūsų kontaktinis telefono numeris MOBILUS? (+370.....)Privalomas
Smulkesnė informaciją - p. Danielius Vervečka tel 8-68604624. Iš Vilniaus bus organizuojamas trasportas nuvykti į renginį.
Maloniai prašome likus 3 dienoms iki renginio PATIKSLINTI TELEFONU 8-646-99999 ar nepasikeitė Jūsų planai ir ar tikrai dalyvausite renginyje. Gerbkime šventės dalyvius. Praneškite jei nedalyvausite.Privalomas