Userrytismatulka
Results136
Vieša
Pranešti

Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos komunikacija kuriant ir telkiant bendruomenę

Gerbiama/s respondente,

Esu Vilniaus universiteto, Komunikacijos fakulteto, Kūrybos komunikacijos programos 4 kurso studentas Rytis Matulevičius. Šiuo metu atlieku bakalauro baigiamojo darbo tyrimą, kuriuo siekiu išsiaiškinti kaip vykdoma Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos komunikacija, kuriant ir telkiant bendruomenę. Baigiamajam darbui ir tyrimui vadovauja -  Asist. dr. Jurgita Rudžionienė. 

Šioje apklausoje bus prašoma atsakyti į pateiktus klausimus. Anketoje užtikrinamas anonimiškumas. Šioje apklausoje teisingų ar neteisingų atsakymų nėra, tad vadovaukitės savo asmenine patirtimi. Klausimų atsakymai bus apibendrinti ir naudojami tik moksliniais tikslais. Klausimyne nebus jokių klausimų, kuriuose būtų prašoma Jūsų identifikacinės informacijos. Dalyvavimas apklausoje yra savanoriškas. 

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų lytis?
2. Jūsų amžius?
3. Jūsų išsilavinimas?
4. Kokia yra Jūsų vykdoma veikla?
5. Kaip dažniausiai leidžiate laisvalaikį?
6. Kur šiuo metu gyvenate?
7. Ar esate kokios nors visuomeninės organizacijos narys/ė?
8. Kokios asociacijos kyla išgirdus žodį biblioteka?
9. Ar Jums svarbi Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka?
10. Kaip dažnai lankotės Lazdijų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje?
11. Kokiu tikslu lankotės Lazdijų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje?
12. Jei nesilankote – kokia priežastis?
13. Kokią naudą Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka teikia Jūsų gyvenimui?
14. Kokiose Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vykdomose veiklose Jūs dalyvaujate?
15. Kaip Jūs manote, kokiomis pagrindinėmis komunikacijos priemonėmis Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka turėtų komunikuoti apie savo vykdomas naujas veiklas, renginius, paslaugas?
16. Ar Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos skleidžiama informacija apie vykdomas naujas veiklas, renginius, paslaugas pasiekia Jus reikiamu metu?
17. Ar Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos skleidžiama informacija apie vykdomas naujas veiklas, renginius, paslaugas yra aiškiai suprantama?
18. Iš kokių komunikacijos priemonių dažniausiai sužinote apie Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vykdomas naujas veiklas, renginius ir teikiamas paslaugas?
19. Ar sekate Lazdijų rajono savivaldybės viešąją biblioteką internete?
20. Jei sekate, tai kur?
21. Kokiu tikslu sekate Lazdijų rajono savivaldybės viešąją biblioteką internete?
22. Ar, Jūsų manymu, Lazdijų rajono viešoji biblioteka yra svarbi bendruomenės gyvenime?
23. Kuo, Jūsų manymu, Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka yra svarbi bendruomenės gyvenime? (Trumpai įvardykite)
24. Ar, Jūsų manymu, Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka įsitraukia į bendruomenės gyvenimą?
25. Kaip, Jūsų manymu, Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka įsitraukia į bendruomenės gyvenimą? (Trumpai įvardykite)
26. Ar dalyvaujate Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklose, rengiamose Lazdijų miesto bendruomenei?
27. Ar, Jūsų manymu, Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, kaip bendruomenės traukos centras, teikia paslaugas, skatinančias visuomenės narius bendrauti, dalyvauti pilietiniuose ir kultūriniuose renginiuose bei kitose veiklose?
28. Ar Jums pakanka informacijos apie Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamas paslaugas ir galimybes bendruomenei?
29. Kokia turėtų būti Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka bendruomenėje ir kokias paslaugas ji turėtų teikti? (Trumpai įvardykite)
30. Ko, Jūsų nuomone, labiausiai truktų bendruomenei, jei būtų uždaroma Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka?