UserSalduve
Privati
Pranešti

L/D "Salduvė" Veiklos kokybės įsivertinimas įstaigoje

Šiaulių lopšelio - darželio "Salduvė" veiklos kokybės įsivertinimo koordinatorė Gražina Kriaučiūnienė pateikia pedagogams bei specialistams anketą - "Veiklos kokybės įsivertinimas įstaigoje". Pateikti atsakymai bus analizuojami ir apibendrinti.

Dėkojame už atsakymus

Vertinimas, tai:Privalomas
Pic
Vertinimo vertinimas, tai:
Vertinimo nuoseklumo eiliškumas
123
Diagnostinis vertinimas
Formuojamasis vertinimas
Apibendrinamasis vertinimas
Vertinimo ugdant prioritetai, tai
Vertinimo duomenų kaupimas, tai:
Pedagogo tikslai vertinant yra:
Pic
Vertinimo dokumentavimas (parašykite/nurodykite)
Įsivertinkite savo žinias:
Pic