Userpedagogik123
Results6
Vieša
Pranešti

Kūrybiškumas

Kūrybiškumas mokykloje? Kas, kaip, kada, kodėl?.. Padėk atsakyti į šiuos klausimus!

Teatro (dailės, muzikos) būsimi ar esami edukologai, ši anketa yra trumpa ir anoniminė. Surinkta informacija bus naudojama tiriamajame darbe.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kūrybiškumas - tai...?
2. Visuomenė tikisi, kad mokykloje yra ugdomas vaikų kūrybiškumas. Kaip jūs tai darote per pamokas?
3. Kokius žinomus žmones ar istorinius veikėjus pavadintumėte kūrybiškomis asmenybės? (Bent 3 variantai)
4. Kodėl svarbu ugdyti mokinių kūrybiškumą?
5. Jūsų nuomone, kūrybiškumas yra:
6. Kokios veiklos sritys, jūsų nuomone, yra svarbiausios kūrybiškumo ugdyme?
Visiškai nesvarbuNesvarbuSunku pasakytiSvarbuLabai svarbu
Fotografavimas
Tiriamoji veikla
Žaidimai
Sportas - judėjimas
Darbas grupėje
Improvizacija
Rašymas
Inscenizuotas eilėraščio pristatymas
Piešimas
Kino filmų žiūrėjimas
Refleksija
Diskusijos
7. Kokią svarbią kūrybišką veiklą dar paminėtumėte, kurios nėra 6 klausimo sąraše?
8. Kokie veiksniai ar dalykai slopina kūrybiškumą? (Mažiausiai 3 variantai)
9. Kokius vaidmenis dažniausiai atliekate pamokoje?
RetaiKartaisDažnai
Organizatorius
Stebėtojas
Dalyvis
Iniciatorius
Pagalbininkas
Draugas
Kritikas
10. Kokie metodai padeda skatinti kūrybiškumą?
11. Įvertinkite įstaigos, kurioje dirbate psichologinės aplinkos palankumą kūrybiškumo ugdymui:
12. Pabaikite sakinį: "Kūrybingas yra toks žmogus, kuris..."
13. Jūs dirbate?
14. Kiek metų dirbate mokytoja (-u)?
15. Jūsų lytis?