Kūryba

Kaip gražu saulė leidžias pamažu...

Žalia žolė staiga prašvyto paukšteliai staigiai net nutilo rasa dabar čionai iškrito nebus tikrai gražesnio ryto...
kAIP GRAŽu : sNINGA, SNINGA, SNIMNGA, VISUR BALTA, BALTA.
:)
Nei šis
liudna
-
Pavasaris
.
ne nebus nes su tavimi prabusir
(y)
Saule
būna
,
Žalia žolė staiga nušvito Paukšteliai staigiai net nutilo. Rasa dabar čionai iškrito Nebus tikrai gražesnio ryto...
kai jonvabaliai balsu pragydo
:(
:)
О
Trūksta skyrybos ženklų
rg
etwetewqtetw
bbb
...................................
d
g
Nebus Čiulba čiulba paukšteliai ryte kaip gražu klausytis giesme čiulbuoja taip gražu taip gražu paukšteliai paukšteliai jus tikrai kaip maži angeliukai.
O tu beviltiškai supranti, negali džiaugtis tokių gražių rytų, Nes studentas tu esi.. Nes sesija arti..
, nei bus rytoj..
sadadsa
tada pyst zaibas
.
Saulėtekis pakilo virš horizonto, matyti geltonai nutvieksta šviesa,. jau bunda rytas o su juo nauja diena