KULTŪROS ĮSTAIGŲ VARTOTOJŲ PASITENKINIMO KLAUSIMYNAS

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės įstaigai įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą.

Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei. 

Kaip dažnai naudojatės Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugomis?
Ar esate patenkintas (-a) Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugomis, priemonėmis bei aptarnavimu?
Visiškai patenkintas (-a)Labiau patenkintas (-a)Labiau nepatenkintas (-a)Visiškai nepatenkintas (-a)Visiškai nepatenkintas (-a)NesinaudojuNeturiu nuomonės
Bibliotekos patalpomis
Bibliotekos aptarnavimo kokybe (paslaugumu, informacijos suteikimu ir pan.)
Bibliotekos darbo laiku
Nuorodomis padedančiomis susiorientuoti bibliotekoje (nukreipiančios rodyklės, užrašai ir pan.)
Bibliotekos pasiekiamumu (viešasis transportas, privažiavimas, parkavimas ir pan.)
Informacijos sklaida apie bibliotekos veiklą ir paslaugas (tinklaraštis, „Facebook“ paskyra ir pan.)
Bibliotekos knygomis
Bibliotekos periodiniais leidiniais
Bibliotekoje esančiais įrenginiais (kompiuteriais, savitarnos įrenginiais, kopijavimo aparatais ir pan.)
Bibliotekos renginiais
Bibliotekos organizuojamais mokymais (kaip naudotis kompiuteriu ar susirasti reikiamą informaciją ir pan.)
Bibliotekininkų konsultacijomis ir pagalba ieškant ir naudojantis informacija
Bibliotekos elektroninėmis paslaugomis/ internetu (el. katalogu, duomenų bazėmis ir pan.)
Ar rekomenduotumėte kitiems:
RekomenduočiauGalbūt rekomenduočiauNerekomenduočiauNesinaudojuNeturiu nuomonės
Apsilankyti Radviliškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Edukacinį užsiėmimą X bibliotekoje (paskaitos, užsiėmimai moksleiviams ir pan.)
Ar ketinate lankytis Radviliškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ateityje?
Jūsų siūlymai, komentarai
Jūs esate:
Jūsų amžius:
Šiuo metu gyvenate (įrašykite miestą arba gyvenvietę):
Jūsų išsilavinimas:
Ar šiuo metu dirbate?
*pažymėkite Jums tinkamą atsakymą, jeigu nedirbate: