KULTŪROS ĮSTAIGŲ VARTOTOJŲ PASITENKINIMO KLAUSIMYNAS

Gerbiamas Respondente,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis. 
Šio tyrimo rezultatai padės įstaigai įvertinti savo stipriąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą.
Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.
__________________________________________________________________________

Dėkojame už Jūsų atsakymus!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
1. Kaip dažnai naudojatės koncertinės įstaigos „Polifonija“ paslaugomis?Privalomas
2. Ar esate patenkintas(-a) koncertinės įstaigos „Polifonija“ paslaugomis, priemonėmis bei aptarnavimu?Privalomas
Visiškai patenkintas(-a)Labiau patenkintas(-a)Labiau ne-patenkintas(-a)Visiškai ne-patenkintas(-a)NesinaudojuNeturiu nuomonės
2.1 Koncertinės įstaigos patalpomis
2.2 Koncertinės įstaigos aptarnavimo kokybe(paslaugumu, informacijos suteikimu ir pan.)
2.3 Koncertinės įstaigos bilietų kaina
2.4 Koncertinės įstaigos darbo laiku (koncertų laiku)
2.5 Nuorodomis padėsiančiomis susiorientuoti koncertinėje įstaigoje (nukreipiančios rodyklės, užrašai ir pan.)
2.6 Koncertinės įstaigos pasiekiamumu (viešasis transportas, privažiavimas, parkavimas ir pan.)
2.7 Informacijos sklaida apie koncertinės įstaigos veiklą ir paslaugas (tinklaraštis Fecebook, internetinis puslapis ir pan.)
2.8 Koncerto programa
2.9 Koncerto atlikėjais
2.10 Koncertinės įstaigos/kolektyvo repertuaru
2.11 Koncertinėje įstaigoje vykdomais edukaciniais užsiėmimais
2.12 Koncertinės įstaigos elektroninėmis paslaugomis/ internetu (bilietų įsigijimo galimybė, informacija apie koncertus ir pan.)
3. Ar rekomenduotumėte kitiems:Privalomas
RekomenduočiauGalbūt rekomenduočiauNerekomenduočiauNesinaudojuNeturiu nuomonės
Pasirodymą koncertinėje įstaigoje „Polifonija“
Edukacinį užsiėmimą koncertinėje įstaigoje „Polifonija“
4. Ar ketinate lankytis koncertinėje įstaigoje „Polifonija“ ateityje?Privalomas
5. Jūsų siūlymai, komentarai
6. Jūs esatePrivalomas
7. Jūsų amžius:Privalomas
8. Šiuo metu gyvenate:Privalomas
(Įrašykite miestą arba gyvenvietę)
9. Jūsų išsilavinimas:Privalomas
10. Ar šiuo metu dirbate?Privalomas
* Pažymėkite Jums tinkamą atsakymą
Atsakykite jei prieš tai klausime pažymėjote langelyje <Nedirbu>