Kultūros įstaigų vartotojų nuomonės tyrimas dėl teikiamų paslaugų

Gerbiamas respondente,

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus vykdo tyrimą, kurio tikslas - išsiaiškinti muziejaus lankytojų pasitenkinimo lygį teikiamomis paslaugomis. Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias  ir silpnąsias puses, geriau suprasti lankytojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą.

 

Jums pateikta anketa yra anoniminė, apibendrinti atsakymaiū bus naudojami veiklos analizei.

Kaip dažniausiai sužinote Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus naujienas? (Pažymėkite 1-3 Jums tinkamus atsakymų variantus)