Kultūros įstaigų vartotojų nuomonės tyrimas dėl teikiamų paslaugų

Gerbiamas respondente,

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus vykdo tyrimą, kurio tikslas - išsiaiškinti muziejaus lankytojų pasitenkinimo lygį teikiamomis paslaugomis. Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias  ir silpnąsias puses, geriau suprasti lankytojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą.

 

Jums pateikta anketa yra anoniminė, apibendrinti atsakymaiū bus naudojami veiklos analizei.

Pažymėkite, kuriame (–iuose ) Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus padalinyje (-iuose) ar skyriuje esate buvęs (-usi).