UserAntiViktorija
Results27
Vieša
Pranešti

KTU studijų vertinimas (absolventams)

Sveiki, esu KTU Ekonomikos ir vadybos fakulteto magistrantė, atlieku tyrimą apie intelektinio kapitalo svarbą ir vertinimą Lietuvos universitetuose, kaip pavyzdį nagrinėjant KTU. Apklausos rezultatai padės atlikti tolesnį tyrimą siekiant pasiūlyti intelektinio kapitalo universitetuose vertinimo modelį bei studijų kokybės gerinimo idėjų. Apklausa anoniminė, duomenys bus pateikiami tik statistikai.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
KTU baigimo metai?
Kvalifikacinis laipsnis
Jūsų studijų kryptis?
Ar dirbate pagal specialybę?
Atsakykite į klausimus, vertinant, kad 1 - "Tikrai ne", 2 - "Ne", 3 - "Neturiu nuomonės", 4 - "Taip", 5 - "Tikrai taip"
12345
Ar manote, kad Jūsų įgytos žinios universitete „A“ yra platesnės negu panašios srities studijos kituose universitetuose?
Ar manote, kad žinių kiekis įgytas studijų metu, yra pakankamas, kad absolventas būtų konkurencingas darbo rinkoje?
Ar manote, kad dėstytojai yra kompetentingi savo dėstomose mokslo srityse?
Ar dėstytojai turi pakankamai pedagoginės kompetencijos?
Ar dėstomos ir perduodamos žinios yra aktualios šiandien?
Ar manote, kad universiteto „A“ administracija dirba kompetentingai?
Ar universitetas „A“ atsižvelgia į studentų poreikius, vertinant duomenų bazių bei kitų išteklių atnaujinimą bei gausą?
Ar universitetas „A“ atsižvelgia į studentų poreikius, vertinant darbo laiką?
Ar manote, kad universiteto infrastruktūra yra pakankamai išvystyta, vertinant klases, laboratorijas bei mokslinių tyrimų centrus?
Ar universitetas „A“ pasiūlo pakankamai tarptautinių mainų galimybių?
Vertinant nacionaliniu lygmeniu, ar universitetas „A“ pakankamai dėmesio skiria inovacijoms mokslo srityje?
Kaip manote, ar universitetas „A“ pakankamai bendradarbiauja su verslo sektoriumi, taip suteikiant platesnes galimybes studentų praktikoms bei įsidarbinimo galimybėms?