KTU SMKTC akredituotos veiklos vykdymo įvertinimas 2017

Siekdami gerinti vykdomos veiklos kokybę prašome atsakyti į anoniminės anketos klausimus

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Kaip dažnai naudojatės tyrimų centro paslaugomis (apytiksliai kartais per metus)?
Kaip vertinate tyrimų centre atliktų bandymų kokybę (darbų atlikimo, rezultatų pateikimo)?
Jei bandymų atlikimo kokybė netenkino, gal galėtumėte įrašyti kuo ir kokio produkto?
Kaip vertinate bandymų atlikimo terminus (atsižvelgiant į bandymų metodikoje numatytą išlaikymo laiką)?
Jei bandymų atlikimo terminai netenkino, gal galėtumėte įrašyti kokio produkto?
Kaip vertinate tyrimų centro darbuotojų kultūrą (mandagumą, paslaugumą, geranoriškumą)?
Jei turite nusiskundimų ar skundžiatės konkrečiu darbuotoju, prašome įrašyti:
Kaip vertinate gautą konsultaciją, jei jos pageidavote?
Ar vystant Jūsų verslą atsirado naujų bandymų poreikis?
Jei "taip", prašome įrašyti kokių:
Kaip manote ar paslaugų kainos atitinka paslaugų kokybę?
Ar ieškodami informacijos naudojatės tyrimų centro internetiniame tinklalapyje skelbiama informacija?
Kaip vertinate tyrimų centro teikiamos informacijos internetiniame tinklalapyje pakankamumą?
Ar teko susidurti su korupcinio pobūdžio veiksmais bendraujant su tyrimų centro darbuotojais?
Ar turite pasiūlymų dėl tyrimų centro veiklos gerinimo ar plėtimo?
Jei "taip", prašome įrašyti kokių:
Jei pageidaujate, galite nurodyti informaciją apie save ar įmonę: