Useremakrickas1
Results435
Vieša
Pranešti

Kraštovaizdžio ir ekosisteminių paslaugų nauda žmogaus gerovei

Apklausos tikslas išsiaiškinti kraštovaizdžio ir gamos teikiamą naudą žmonių gerovei ir išskirti, kokie kraštovaizdžio elementai ir ekosisteminės paslaugos žmogui svarbios ir reikalingos.

Kraštovaizdis - žemės paviršius (dirvožemio, uolienų paviršiaus, vandenų upių, ežerų, gyvųjų organizmų) ir/ar žmogaus (kultūros paveldo objektai, pastatai, žemės naudmenos, dirbami laukai) komponentų visuma susijusi įvairiais ryšiais, teritorinis junginys.

Ekosisteminės paslaugos - nauda kurią gauname iš gamtos miško gėrybės: uogos, grybai, vaistažolės, mediena, švarus neužterštas vanduo, grynas oras, augalų apdulkinimas, klimato reguliacija, gamtos grožis ir kita.

Apklausa yra dalis mokslinio tyrimo vykdomo  “Žalioji infrastruktūra socialinėms ir ekologinėms funkcijoms saugomose teritorijose Lietuvoje"

Apklausa užims 10 minučių Jūsų laiko

Ačiū už dalyvavimą apklausoje!

Jei turėsite klausimų galite kreiptis el. paštu: [email protected],

ar telefonu 869315330

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
Kokioje savivaldybėje gyvenate?Privalomas
Jūsų lytis?Privalomas
Jūsų amžius?Privalomas
Jūsų išsilavinimas?Privalomas
1. Įvertinkite kokią, vertę ir naudą jums teikia kraštovaizdis, pažymėdami atsakymus 1 - 5, (1 - nesvarbu, 5 - labai svarbu)?Privalomas
12345
Įkvėpimas
Ryšys su gamta (jausmas, kad esate gamtos dalis)
Rekreacija ir ekoturizmas
Sveikata
Dvasinė ir religinė vertė susijusi su gamta
Kultūros paveldo vertybės
Maistas - žemės ūkyje
Žvejyba
Gamtos gėrybių rinkimas prekybai
Medžioklė
Uogų, grybų rinkimas (savo reikmėms)
Vaistažolės
Švarus vanduo
Vandens energija
Vandens apytakos ratas
Vėjo energija
Saulės energija
Bioenergija
Žemės energija (geoterminis šildymas)
Kuras (dujos)
Tekstilė, popieriaus gamybai reikalingos medžiagos
Biocheminiai ir genetiniai ištekliai
Naudingosios iškasenos
Pašaras gyvūnams
Mediena
Kiti miško ištekliai: sula, sakai ir kt.
2. Kokios ekosisteminės paslaugos svarbios Jūsų gerovei?Privalomas
Įvertinkite nuo 1 iki 5 (1 - nesvarbu, 5 - labai svarbu)
12345
Įtaka vietiniam klimatui (vietinio klimato sušvelninimas)
Įtaka globaliniam klimatui (globalinio klimato sušvelninimas)
Oro kokybės valdymas
Vandens išvalymas ir vandens kokybės valdymas
Potvynių valdymas
Genetinė įvairovė
Ligų prevencija
Kenkėjų prevencija
Gamtinės grėsmės valdymas (miškai mažina vėjo greitį, pievos sumažina potvynius)
Erozija ir dirvožemio kokybės valdymas
Apdulkinimas (žiedadulkių sklidimas gamtoje)
Fotosintezė
Sėklų sklaida
Triukšmo prevencija
Vandens apykaita
Medžiagų apykaita (organinių į neorganines)
Floros ir faunos įvairovė
Floros ir faunos gyvenamoji aplinka
Gamtos poveikis (ugnis, vėjovartos, potvyniai, išvirtę medžiai)
3.1. Kiek jūsų gerovei svarbūs jauni miškai (jaunuolynai), kurių amžius nuo (0-20 m).Privalomas
Įvertinkite nuo 1 iki 5 (1 - nesvarbu, 5 - labai svarbu)
Pic
3.2. Kiek jūsų gerovei svarbūs vidutinio amžiaus lapuočių miškai, kurių amžius nuo 20-70m?Privalomas
Įvertinkite nuo 1 iki 5 (1 - nesvarbu, 5 - labai svarbu)
Pic
3.3. Kiek jūsų gerovei svarbūs seni lapuočių miškai, medžių amžius virš 70 m?Privalomas
Įvertinkite nuo 1 iki 5 (1 - nesvarbu, 5 - labai svarbu)
Pic
3.4. Kiek jūsų gerovei svarbūs vidutinio amžiaus pušynai?Privalomas
Nuo 20-70 m. Įvertinkite nuo 1 iki 5 (1 - nesvarbu, 5 - labai svarbu)
Pic
3.5. Kiek jūsų gerovei svarbūs seni pušynai?Privalomas
Virš 70 metų amžiaus. Įvertinkite nuo 1 iki 5 (1 - nesvarbu, 5 - labai svarbu)
Pic
3.6. Kiek jūsų gerovei svarbūs vidutinio amžiaus eglynai?Privalomas
Nuo 20 iki 70 metų amžiaus. Įvertinkite nuo 1 iki 5 (1 - nesvarbu, 5 - labai svarbu)
Pic
3.7. Kiek jūsų gerovei svarbūs seni eglynai?Privalomas
Virš 70 metų amžiaus. Įvertinkite nuo 1 iki 5 (1 - nesvarbu, 5 - labai svarbu)
Pic
3.8. Kiek jūsų gerovei svarbios rekreacinės teritorijos?Privalomas
Teritorijos su rekreacine infrastruktūra: pažintiniai takai, atokvėpio aikštelės, apžvalgos aikštelės, žaidimų aikštelės, stebėjimo bokštai. Įvertinkite nuo 1 iki 5 (1 - nesvarbu, 5 - labai svarbu)
Pic
3.9. Kiek jūsų gerovei svarbūs miestai ar miesteliai?Privalomas
Miestų ar miestelių lankymas, grožėjimasis, poilsis? Įvertinkite nuo 1 iki 5 (1 - nesvarbu, 5 - labai svarbu)
Pic
3.10. Kiek jūsų gerovei svarbūs miesto parkai (žaliosios zonos)?Privalomas
Įvertinkite nuo 1 iki 5 (1 - nesvarbu, 5 - labai svarbu)
Pic
3.11. Kiek jūsų gerovei svarbus kaimiškas kraštovaizdis?Privalomas
Maži kaimeliai, kaimo vietovės. Įvertinkite nuo 1 iki 5 (1 - nesvarbu, 5 - labai svarbu)
Pic
3.12. Kiek jūsų gerovei svarbios upės ir ežerai, upių ir ežerų kraštovaizdis?Privalomas
Įvertinkite nuo 1 iki 5 (1 - nesvarbu, 5 - labai svarbu)
Pic
3.13. Kiek jūsų gerovei svarbus agrarinis kraštovaizdis?Privalomas
Suarti ar apsėti laukai. Įvertinkite nuo 1 iki 5 (1 - nesvarbu, 5 - labai svarbu)
Pic
3.14. Kiek jūsų gerovei svarbus pusiau natūralus pievų kraštovaizdis?Privalomas
Didelės pievos. Įvertinkite nuo 1 iki 5 (1 - nesvarbu, 5 - labai svarbu)
Pic
3.15. Kiek jūsų gerovei svarbus pelkių, šlapynių, užmirkusių pievų kraštovaizdis?Privalomas
Įvertinkite nuo 1 iki 5 (1 - nesvarbu, 5 - labai svarbu)
Pic
3.16. Kiek jūsų gerovei svarbus pajūrio kraštovaizdis?Privalomas
Paplūdymiai, kopos prie jūros, pajūrio kraštovaizdis. Įvertinkite nuo 1 iki 5 (1 - nesvarbu, 5 - labai svarbu)
Pic
3.17. Kiek jūsų gerovei svarbus kultūrinis kraštovaizdis?Privalomas
Įvertinkite nuo 1 iki 5 (1 - nesvarbu, 5 - labai svarbu)
Pic
Išrinkite iš žemiau nurodytų variantų Jums svarbiausią kraštovaizdžio tipą?Privalomas
Išrinkite iš žemiau nurodytų variantų mažiausiai svarbų kraštovaizdžio tipą?Privalomas
Dėkojame už dalyvavimą apklausoje, jei turite komentarų, galite juos užrašyti apačioje, ačiū Jums :)