Userandrius.b
Vieša
Pranešti

KORUPCIJOS PROBLEMA LIETUVOJE

Apklausa rengiama siekiant išsiaiškinti visuomenės požiūrį į korupciją Lietuvoje
Jūsų lytis
Jūsų amžius
Kokiose sferose, Jūsų žiniomis, labiausiai paplitusi korupcija?
Kokia korupcijos forma, Jūsų žiniomis, yra labiausiai paplitusi?
Ar korupcija padeda išspręsti iškilusias problemas?
Ar per pastaruosius 2 metus Jums teko duoti kyšį?
Kokia kyšio suma vidutiniškai būdavo (jei teko duoti):
Korupcijos atveju atsakomybė tenka:
Ar praneštumėte teisėsaugos institucijoms apie tai, kad davėte kyšį, o valstybės tarnautojas jį paėmė?
Kodėl Jūs nepraneštumėte apie kyšio davimą (jei nepraneštumėte)?
Galimi keli atsakymo variantai
Praneštumėte apie kyšio davimą jei:
Galimi keli atsakymo variantai
Ar žinote, kokia atsakomybė gresia už korupcinius nusikaltimus (kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas)?
Ar veiksmingai, Jūsų žiniomis, šiuo metu vykdoma kova su korupcija?
Ar Jūs suprantate korupcijos žalą valstybei ir visuomenei?
Ar žinomi kovos su korupcija atvejai stiprina Jūsų pasitikėjimą valdžios institucijomis ir valstybės vykdoma politika?
Kokia pagrindinė institucija Lietuvoje kovoja su korupcija?