KORUPCIJOS PASIREIŠKIMAS AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Gerb. gyventojai,

kviečiame išreikšti savo nuomonę apie korupcijos paplitimą ir prevenciją Akmenės rajono savivaldybėje. Anketa parengta siekiant išsiaiškinti Akmenės rajono gyventojų požiūrį į korupciją ir nustatyti galimas jos išplitimo priežastis savivaldybėje. Jūsų dalyvavimas šioje apklausoje ir išsakyti atsiliepimai, lūkesčiai ir pageidavimai, padės aktyviau kovoti su korupcijos problema. Tyrimo rezultatai bus panaudoti tobulinant Akmenės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programą, apklausos ataskaita paskelbta savivaldybės tinklapyje. Apklausa yra anoniminė, bus naudojami tik apibendrinti duomenys.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų lytis:
Jūsų amžius:
Jūsų užimtumas:
Ar manote, kad Akmenės rajono savivaldybės institucijos yra korumpuotos?
Kiek rimta korupcijos problema Akmenės rajono savivaldybėje?
Kaip manote, kuriuose Akmenės rajono savivaldybės administracijos padaliniuose pasitaiko korupcija?
Kaip manote, kurios Akmenės rajono savivaldybės institucijos ar Akmenės rajone veikiančios valstybinės institucijos yra labiausiai korumpuotos?
Ar teko per pastaruosius metus Jums kreipiantis į Savivaldybės administraciją, seniūnijas atsilyginti už paslaugas (pinigais, dovanomis ar pan.)?
Jei į 8 klausimą atsakėte „Taip“, ar manote, kad būtent kyšis (pinigai, dovanos ar pan.) padėjo greičiau, geriau išspręsti Jūsų problemą?
Kokios Jūsų nuomone, korupcijos formos paplitusios Akmenės rajono savivaldybėje?
Taip, dažnai pasitaikoKartais tokių atvejų pasitaikoNežinau nei vieno tokio atvejo
Kyšininkavimas
Papirkimas
Piktnaudžiavimas tarnyba
Nepotizmas (giminių ir bičiulių protegavimas)
Politinių partijų narių protegavimas
Sprendimų priėmimo vilkinimas
Kita
Ar per pastaruosius metus Jums teko duoti kyšį ar kitaip atsilyginti Akmenės rajono savivaldybės administracijoje dirbančiam asmeniui?
Ar per pastaruosius metus Jums teko duoti kyšį ar kitaip atsilyginti Akmenės rajono savivaldybės institucijose ir įstaigose?
Kaip manote, ar kyšis padeda spręsti problemas Akmenės rajono savivaldybėje?
Ar praneštumėte teisėsaugos institucijoms apie tai, kad davėte kyšį, o valstybės tarnautojas jį paėmė?
Kodėl Jūs nepraneštumėte apie kyšio davimą?
Ar žinote kur kreiptis norint pranešti apie korupciją?
Ar girdėjote apie Akmenės rajono savivaldybės 2015–2019 metų korupcijos prevencijos programą?
Ar norėtumėte dalyvauti antikorupcinėje veikloje?
Praneštumėte apie kyšio davimą, jeigu:
Ar Jūs suprantate korupcijos žalą valstybei ir visuomenei?