Userjmasaitis
Vieša
Pranešti

Korupcija sveikatos priežiūros srityje

1. Ar bent vienas is jūsų tėvų yra gydytojas?
2. Ar esate kada nors jūs ar jūsų tėvai yra nešę gydytojui dovanų?
3. Ar manote, kad Lietuvos sveikatos apsaugos sistema korumpuota?
4. Kuriuos iš žemiau išvardintų puktų priskirtumėte korupcijai?
5. Kokios jūsų manymu gali būti korupcijos sveikatos apsaugos sistemoje priežastys?
6. Ar galvojate, kad ateityje jums gali reiketi duoti kyšį gydytojams?
7. Jei būtumėte gydytojas, kaip manote ar priimtumėte kyšį?
8. Kuriuos iš žemiau pateiktų daiktų suprastumėte kaip kyšį?