Konsultacinių ir administracinių paslaugų, skirtų NVO, poreikis

Šia apklausa VšĮ „Copy1 Akademija” siekia ištirti konsultacinių ir administracinių paslaugų, skirtų NVO, poreikį. Konsultacinėmis paslaugomis šioje apklausoje apibrėžiami visi procesai (konsultacijos, seminarai, mokymai, informaciniai renginiai ir kt.), kurių metu yra keliama tikslinės grupės kompetencija ją dominančiais klausimais. Administracinėmis paslaugomis šioje apklausoje apibrėžiamos visos veiklos (buhalterinė apskaita, pirkimai, projektų koordinavimas ir kt.), kurios padeda organizacijai veikti. Apklausa yra anoniminė. Jos tikslinė grupė – NVO atstovai. Gauti rezultatai bus panaudoti grindžiant konsultacines paslaugas teikiančios įstaigos kūrimo poreikį. Apklausą sudaro 15 trumpų klausimų. Pildydami šią apklausą užtruksite nuo 4 iki 6 minučių.
Pic
2. Kiek narių (fizinių ar juridinių - nurodykite) jungia Jūsų atstovaujama organizacija?
Apie 20 kasdien apsilanko
50-150 fizinių narių
fizinių-20,juridinių-18
Vienas juridinis asmuo.
30
13
5
10
40 juridinių
40
12
Fizinių Alytaus paskrityje apie 1000
fiziniu - 15
22
fizinių - 5
70
30
20
40
20
21 juridinis
juridiniu- 1100
53
25
40
22 juridinius
15
750
46
100
40 juridinių asmenų
1 (organizacija veikia ne narystės pagrindu)
~100
120
3
1 - juridinis ir apie 300 fizinių narių
20
120