UserSansraG
Vieša
Pranešti

Kokybiškas aptarnavimas mažmeninėje prakyboje.

Gerbiamas respondente,

Laba diena,

Esu Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto studentė, rašau magistrinį darbą ir atlieku mokslinį tyrimą, kurio tikslas yra išsiaiškinti ir apibendrinti respondentų pateiktus atsakymus, apie kokybišką aptarnavimą mažmeninėje prekyboje, naudojant Servqual metodika.
Atsakyti į tyrimo anketos klausimus respondentui užims apie keletą minučių. Į anketos klausimus prašomi atsakyti sąžiningai. Užpildytus anketos klausimynus elektroninėje erdvėje.
Tyrimas yra anoniminis – respondentas bei pateikta individuali informacija apie įmonę nėra atskleidžiama, tačiau esant jūsų pageidavimui, jūs galite gauti apibendrintus tyrimo rezultatus.

Ačiū už Jūsų pozityvią nuostatą sudalyvauti šiame tyrime!

1. Nurodykite, kaip, Jūsų manymu, kokybiška mažmeninės prekybos įmonė galėtų atitikti kiekvieną klausimyne nurodytą apibūdinimą. Jei manote, kad šis apibūdinimas visiškai nesvarbus kokybiškai nažmeninės prekybos dirbančiai įmonei, apibraukite skaičių „1“.Jei manote, kad šis apibūdinimas svarbus kokybiškai dirbančiai įmonei, apibraukite skaičių „7“.
1234567
Kokybiškai dirbančiose mažmeninės prekybos įmonėse turi būti moderni įranga.
Kokybiškai dirbančiose mažmeninės prekybos įmonėse naudojamos vizualiai patrauklios fizinės priemonės.
Kokybiškai dirbančiose mažmeninės prekybos įmonėse dirba tvarkingai atrodantys darbuotojai.
Kokybiškai dirbančiose mažmeninės prekybos įmonėse naudojama vizualiai patraukli, paslaugos teikimą iliustruojanti informacija (pavyzdžiui, lankstinukai ar brošiūros).
Jei kokybiškai dirbančios mažmeninės prekybos įmonės pažada atlikti tam tikrus darbus tam tikru laiku, jos įvykdo pažadą.
Jei klientas turi problemą, kokybiškai dirbančios mažmeninės prekybos įmonės nuoširdžiai stengiasi ją išspręsti.
Kokybiškai dirbančios mažmeninės prekybos įmonės suteikia paslaugas tinkamai jau iš pirmojo karto.
Kokybiškai dirbančios mažmeninės prekybos įmonės suteikia paslaugas tada, kai bus pažadėjusi tai atlikti.
Kokybiškai dirbančios mažmeninės prekybos įmonės stengsis teikti paslaugas be klaidų.
Kokybiškai dirbančiose mažmeninės prekybos įmonėse dirbantys darbuotojai informuos savo klientus, kada tiksliai bus suteiktos paslaugos.
Kokybiškai dirbančioje mažmeninės prekybos įmonėse dirbantys darbuotojai greitai aptarnauja klientus.
Kokybiškai dirbančiose mažmeninės prekybos įmonėse dirbantys darbuotojai visada norės padėti klientams.
Kokybiškai dirbančiose mažmeninės prekybos įmonėse dirbantys darbuotojai niekada nėra per daug užsiėmę, kad nereaguotų į kliento poreikius.
Kokybiškai dirbančių mažmeninių prekybos įmonių darbuotojų elgesys sukelia pasitikėjimą klientams.
Kokybiškai dirbančių mažmeninės prekybos įmonių klientai paslaugų teikimo metu jaučiasi saugiai.
Kokybiškai dirbančiose mažmeninės prekybos įmonėse dirbantys darbuotojai su savo klientais visada elgiasi pagarbiai.
Kokybiškai dirbančiose mažmeninės prekybos įmonėse dirbantys darbuotojai visada turės pakankamai žinių, kad galėtų atsakyti į klientų klausimus.
Kokybiškai dirbančios mažmeninės prekybos įmonės skiria kiekvienam individualiam klientui dėmesį.
Kokybiškai dirbančios mažmeninės prekybos įmonės dirba visiems klientams patogiomis darbo valandomis.
Kokybiškai dirbančiose mažmeninės prekybos įmonėse dirba darbuotojai, kreipiantys į klientus asmeninį dėmesį.
Kokybiškai dirbančios mažmeninės prekybos įmonės visada paisys klientų interesų.
Kokybiškai dirbančiose mažmeninės prekybos įmonėse dirbantys darbuotojai supras specifinius savo klientų poreikius.
2. Nurodykite, kaip, Jūsų manymu, UAB „Iris“ įmonė atitinka kiekvieną klausimyne nurodytą apibūdinimą. Jei manote, kad šis apibūdinimas visiškai nesvarbus kokybiškai dirbančiai įmonei, apibraukite skaičių „1“.Jei manote, kad šis apibūdinimas svarbus kokybiškai dirbančiai įmonei, apibraukite skaičių „7“. Jei Jūsų nuomonė yra ne tokia tvirta, pasirinkite tarpinius Jūsų nuomonę geriausiai atspindinčius skaičius.
1234567
UAB „Iris“ įmonėje naudojama moderni įranga.
UAB „Iris“ įmonėje fizinės priemonės vizualiai patrauklios.
UAB „Iris“ įmonėje darbuotojai atrodo tvarkingai.
UAB „Iris“ įmonėje naudojama vizualiai patraukli, paslaugos teikimą iliustruojanti informacija (pavyzdžiui, lankstinukai ar brošiūros).
Jei UAB „Iris“ įmonė pažada atlikti tam tikrus darbus tam tikru laiku, ji įvykdo pažadą.
Jei klientas turi problemą, UAB „Iris“ įmonė nuoširdžiai stengiasi ją išspręsti.
UAB „Iris“ įmonė suteikia paslaugas tinkamai jau iš pirmojo karto.
UAB „Iris“ įmonė suteikia paslaugas tada, kai bus pažadėjusi tą atlikti.
UAB „Iris“ įmonė stengiasi teikti paslaugas be klaidų.
UAB „Iris“ įmonėje dirbantys darbuotojai informuoja savo klientus, kada tiksliai bus suteiktos paslaugos.
UAB „Iris“ įmonėje dirbantys darbuotojai greitai aptarnauja klientus.
UAB „Iris“ įmonėje dirbantys darbuotojai visada norės padėti klientams.
UAB „Iris“ įmonėje dirbantys darbuotojai niekada nėra per daug užsiėmę, kad nereaguotų į kliento poreikius.
UAB „Iris“ įmonėje darbuotojų elgesys sukelia pasitikėjimą klientams.
UAB „Iris“ įmonėje klientai paslaugų teikimo metu jaučiasi saugiai.
UAB „Iris“ įmonėje dirbantys darbuotojai su savo klientais visada elgsis pagarbiai.
UAB „Iris“ įmonėje dirbantys darbuotojai visada turės pakankamai žinių, kad galėtų atsakyti į klientų klausimus.
UAB „Iris“ įmonė skirs kiekvienam individualiam klientui dėmesį.
UAB „Iris“ įmonė dirba visiems klientams patogiomis darbo valandomis.
UAB „Iris“ įmonėje dirba darbuotojai, kreipiantys į klientus asmeninį dėmesį.
UAB „Iris“ įmonė visada paisys klientų interesų.
UAB „Iris“ įmonėje dirbantys darbuotojai supranta specifinius savo klientų poreikius.
Jūsų amžius (Įrašykite)
lytis
Jūsų mėnesio pajamos
Jūsų išsilavinimas