Uservug
Vieša
Pranešti

KOKS MANO MOKYMOSI STILIUS?

Skiriami trys pagrindiniai informacijos priėmimo bei tvarkymo būdai: vizualinis (regimasis), audialinis (girdimasis) ir kinestetinis. Žmonės, kurie priima bei apdoroja informaciją dažniausiai vienu iš minėtų būdų, mokosi skirtingai. Šis klausimynas padės nustatyti kokiu būdu jums geriausia mokytis. Laikas neribojamas. Svarbiausia - tikslūs rezultatai. Tam, kad rezultatai būtų geriausi, atsakykite į visus klausimus. Visi atsakymai yra „taip“ arba „ne“. Kiekvienam klausimui pasirenkate tik vieną atsakymą.
Apibūdindami draugui vakarėlį ar savo atostogas, pasakojate apie skambėjusią muziką, garsus, patirtą triukšmą.
Ar kalbėdami gestikuliuojate rankomis?
Norėdami sužinoti žinias ar sporto naujienas, renkatės radiją ir televiziją, bet ne laikraštį.
Kai naudojatės kompiuteriu, ar jums naudingi įvairūs paveikslėliai, piktogramos, spalviniai žymėjimai, pabraukimai?
Pasižymėdami informaciją, dažniau piešiate grafikus, paveikslėlius, bet nerašote teksto.
Žaisdami kryžiukus ir nulius įsivaizduojate „o“ ir „x“ ir kituose langeliuose.
Ar patinka ardyti įvairius mechanizmus, tarkime dviratį, variklį?
Bandydami teisingai parašyti žodį, jį kelis kartus pasirašote popieriaus lape ir žiūrite, kuris variantas atrodo teisingas.
Kai mokotės ką nors nauja, jums patinka klausyti instrukcijų, pokalbių, dėstymo.
Ar patinka ką nors gaminti (maistą, dekoracijas ir pan.)?
Kai naudojatės kompiuteriu, ar jums naudingi įvairūs garsiniai signalai, pranešantys apie atliktą komandą, klaidą ar darbo pabaigą?
Kai ką nors kartojate, mokotės, naudojate diagramas, paveikslėlius.
Ar greitai ir efektyviai nusirašote informaciją?
Jei kas nors jums sakoma (pvz. vardas), ar atsimenate, kas buvo pasakyta, patys balsu nepakartoję?
Laisvalaikiu mėgstate užsiimti fizine veikla, pvz., sportuoti, eiti pasivaikščioti, dirbti sode.
Turėdami laisvo laiko mėgstate klausytis muzikos.
Atėję į parduotuvę mėgstate vienas ramiai apžiūrinėti prekes.
Jums lengviau atsiminti žmonių vardus, bet ne veidus.
Jei reikia pasakyti žodį paraidžiui, jį pirmiausia turite užsirašyti.
Jums patinka dirbant judėti.
Ar norėdami išmokti užsienio kalbos žodžių, sakote juos garsiai?
Apibūdindami draugui vakarėlį ar savo atostogas, pasakojate apie tai, kaip atrodė žmonės, kuo jie buvo apsirengę, kokios buvo spalvos.
Pradėję naują užduotį, mėgstate iš karto ją visą atlikti.
Lengviau išmokstate ką nors daryti pamatę, kaip kitas tai daro.
Jei mokotės, pakartojus garsiai lengviau išmokti?
Jums patinka rodyti žmonėms, kaip ką nors padaryti, bet ne rašyti.
Ar jums patinka vaidmenų modeliavimas, situacijos suvaidinimas?
Informacijos ieškote eidami ko nors paklausti, pasitikrinti, bet nesėdite bibliotekoje.
Atėję į parduotuvę mėgstate pasikalbėti apie prekes, pasiklausyti kitų komentarų.
Ar lengva orientuotis pagal žemėlapį?
Manote, kad prekė labiausiai patiks, jei ją paimsite ir apžiūrėsite.
Skaitydami pasakojimą, straipsnį žurnale, mintyse įsivaizduojate aprašomą sceną ?
Atlikdami užduotis niūniuojate, kalbatės su savimi?
Prieš nuspręsdami ar skaityti, peržiūrite žurnalo paveikslėlius?
Planuodami naują kelionę, mėgstate kitų klausinėti apie tai, kur važiuoti.