UserEmilijaJankauskiene
Results105
Vieša
Pranešti

Kokią įtaką rizikingam vairavimui daro patiriamas stresas bei tinkamas streso valdymas?

Sveiki,

Esu Vytauto Didžiojo universiteto Sveikatos psichologijos magistrantūros studijų programos studentė Emilija Jankauskienė. Kviečiu Jus dalyvauti mano vykdomame tyrime, kurio tikslas yra atskleisti kaip stresas bei skirtingos streso įveikimo strategijos susijusios su rizikingu vairavimu. Kadangi vienas iš tyrinėjamų reiškinių yra rizikingas vairavimas, todėl ši anketa yra skirta tik tiems asmenims, kurie vairuoja arba yra turėję vairavimo patirties anksčiau. Vairavimo patirties trukmei tyrime apribojimų nėra. Anketoje nėra teisingų ar klaidingų atsakymų, svarbi tik nuoširdi Jūsų nuomonė.

Surinkti duomenys bus naudojami apibendrintai baigiamajame magistro darbe, moksliniais tikslais, tad informacijos konfidencialumas yra garantuojamas. Asmenį identifikuojantys duomenys tyrimo metu nėra renkami.

Dalyvavimas tyrime yra savanoriškas. Vidutinė tyrimo trukmė 10-15 minučių. Net sutikus dalyvauti, bet kuriuo metu bus galima pasitraukti iš tyrimo.

Jeigu sutinkate dalyvauti tyrime, prašau užpildyti anketą. Anketos užpildymas laikomas Jūsų informuotu ir išreikštu sutikimu dalyvauti tyrime. 

Kilus klausimams dėl šio tyrimo prašome kreiptis į tyrėją el. paštu: [email protected]

Iš anksto dėkoju, kad skiriate savo brangaus laiko!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Perskaitykite teiginius ir iš penkių galimų atsakymų variantų pasirinkite vieną, kuris geriausiai apibūdina Jūsų elgesį.Privalomas
Beveik niekadaRetaiNei retai, nei dažnai, bet kartais tai man būdingaDažnaiBeveik visada
1. Iš vietos pajudate neteisinga pavara
2. Nekantraujate, kai kitas vairuotojas lėtai važiuoja, todėl lenkiate iš dešinės
3. Važiuojate ypač arti priekyje važiuojančio automobilio, taip duodamas (-a) suprasti kitam vairuotojui, kad jis judėtų greičiau ar pasitrauktų iš kelio
4. Bandote aplenkti transporto priemonę, nepastebėjęs (-usi), kad ji ruošiasi sukti į kairę
5. Pamirštate, kurioje vietoje palikote automobilį stovėjimo aikštelėje
6. Įjungiate (tarkim priekinius žibintus), kai iš tikrųjų norite įjungti kažką kitą (tarkim valytuvus)
7.Suvokiate, kad negalite tiksliai atsiminti kelio, kuriuo ką tik važiavote
8. Kertate sankryžą žinodamas (-a), kad šviesoforo signalas jau persijungė iš geltono į raudoną
9. Nepastebite pėsčiųjų, kertančiųjų važiuojamąją dalį, kai sukate į šalutinę gatvę iš pagrindinės
10. Supykęs (-usi) dėl kito vairuotojo (-os) elgesio, pasivejate jį, kad leistumėte jam/jai suprasti, ”ką apie jį/ją galvojate“
11. Neteisingai suprantate kelio ženklus ir pasukate priešinga kryptimi vienpusio eismo gatvėje
12. Nepaisote greičio apribojimų vėlai vakare arba anksti iš ryto
13.Sukdamas (-a) dešinėn, beveik kliudote dviratininką, kuris važiuoja šalia jūsų
14. Bandydamas (-a) sukti į pagrindinį kelią, Jūs tiek daug dėmesio skiriate keliui, į kurį ketinate įsukti, kad vos neatsitrenkiate į automobilį, kuris taip pat laukia įsukti
15. Vairuojate, nors ir suvokiate, kad alkoholio kiekis jūsų kraujyje gali viršyti leistiną ribą
16. Jaučiate antipatiją tam tikrai eismo dalyvių grupei ir išreiškiate savo priešiškumą visomis įmanomomis priemonėmis
17.Neįvertinate priešais atvažiuojančio automobilio greičio, kai bandote aplenkti Jūsų juosta važiuojantį automobilį
18. Atsitrenkiate į ką nors, ko anksčiau nematėte, važiuodamas (-a) atbuline pavara
19. Ketindamas važiuoti į tašką A, staiga suvokiate, kad judate keliu link taško B, matyt, dėl to, kad B maršrutas Jums labiau įprastas
20. Suvokiate, kad artėdamas (-a) prie sankryžos, esate neteisingoje juostoje
21. Nepastebite šalutinį kelią žyminčio ženklo ir vos išvengiate susidūrimo su transporto priemonėmis turinčiomis pirmumo teisę
22. Nepažiūrite į galinio vaizdo veidrodėlį persirikiuodamas (-a) juostose ar lenkdamas (-a)
23. Lenktyniaujate gatvėse su kitais vairuotojais
24. Per staigiai stabdote slidžiame kelyje ar sukate vairą neteisinga kryptimi, mašinai slystant šonu
Žemiau pateikiama 10 teiginių apie Jūsų jausmus ir mintis, išgyventus per PASKUTINĮ MĖNESĮ. Pasistenkite į klausimus atsakyti pakankamai greitai, per daug nemąstant. Nesistenkite suskaičiuoti kiek kartų jautėte tam tikrą jausmą, tiesiog pasirinkite vieną iš variantų.Privalomas
NiekadaBeveik niekadaKartaisGana dažnaiLabai dažnai
1. Kaip dažnai pastarąjį mėnesį nusimindavote dėl kokių nors netikėtų įvykių?
2. Kaip dažnai pastarąjį mėnesį jautėte, kad nekontroliuojate svarbių dalykų savo gyvenime?
3. Kaip dažnai pastarąjį mėnesį jautėtės apimta(s) streso ir susinervinęs (-usi)?
4. Kaip dažnai pastarąjį mėnesį jautėte, kad galite pasitikėti savo gebėjimu spręsti asmenines problemas?
5. Kaip dažnai pastarąjį mėnesį jautėte, kad įvykiai klostosi jums palankia linkme?
6. Kaip dažnai pastarąjį mėnesį jautėte, kad nesusitvarkote su visomis savo pareigomis?
7. Kaip dažnai pastarąjį mėnesį galėjote valdyti savo susierzinimą?
8. Kaip dažnai pastarąjį mėnesį jautėte, kad viskas sekasi tiesiog puikiai?
9. Kaip dažnai pastarąjį mėnesį pykote dėl dalykų, kurių negalite kontroliuoti?
10. Kaip dažnai pastarąjį mėnesį jautėte, kad susikaupė tiek problemų, jog jų neįmanoma įveikti?
Perskaitykite kiekvieną teiginį ir pasirinkite vieną atsakymo variantą. Atsakymą pasirinkite galvodamas (-a) apie tai, ką Jūs įprastai darote, kai esate veikiamas didelio STRESO.Privalomas
Paprastai aš taip visiškai nesielgiuAš taip elgiuosi retaiAš taip elgiuosi vidutiniškai dažnaiAš taip elgiuosi dažnai
1. Stengiuosi bręsti kaip asmenybė per gaunamą patirtį
2. Imuosi darbo ar kitos veiklos, kad nukreipčiau mintis nuo rūpesčių
3. Nuliūstu ir išreiškiu savo emocijas
4. Bandau iš kažko gauti patarimą, ką daryti
5. Sutelkiu savo pastangas į veiklą, susijusią su situacija
6. Pasakau sau „tai nėra tikra“
7. Pasitikiu Dievu
8. Pasijuokiu iš situacijos
9. Pripažįstu sau, kad negaliu to išspręsti ir nustoju stengtis
10. Susilaikau nuo bet kokių skubotų veiksmų
11. Aptariu su kuo nors savo jausmus
12. Vartoju alkoholį ar kitus svaigalus, kad pasijusčiau geriau
13. Susitaikau su mintimi, kad taip atsitiko
14. Kalbuosi su kuo nors, kad apie situaciją sužinočiau daugiau
15. Neleidžiu, kad mane išblaškytų kitos mintys ar veikla
16. Svajoju apie kitus dalykus nei esama situacija
17. Nuliūstu ir suvokiu, ką jaučiu
18. Prašau Dievo pagalbos
19. Sudarau veiksmų planą
20. Nuleidžiu tai juokais
21. Pripažįstu, kad tai įvyko ir kad to nebegalima pakeisti
22. Kol situacija leidžia, susilaikau nuo veiksmų
23. Stengiuosi gauti emocinę paramą iš draugų ar giminaičių
24. Tiesiog liaujuosi bandyti pasiekti savo tikslą
25. Imuosi papildomų veiksmų bandydamas atsikratyti problemos
26. Kuriam laikui bandau užsimiršti vartodamas alkoholį ar kitus svaigalus
27. Atsisakau patikėti, kad tai atsitiko
28. Išlieju savo jausmus
29. Bandau tai pamatyti iš kitos pusės, kad tai atrodytų labiau teigiama
30. Kalbu su kažkuo, kas galėtų padaryti ką nors konkretaus dėl problemos
31. Miegu daugiau nei įprastai
32. Bandau susikurti strategiją ką daryti
33. Susikoncentruoju ties problemos sprendimu ir, jei reikia, laisviau žiūriu į kitus reikalus
34. Gaunu iš kitų užuojautą ir supratimą
35. Aš geriu alkoholį ar vartoju kitus svaigalus tam, kad mažiau apie tai galvočiau
36. Šaipausi iš situacijos
37. Aš nustoju siekti to, ko noriu
38. Aš stengiuosi įžvelgti kažką gero situacijoje
39. Galvoju, kaip galėčiau geriausiai susidoroti su problema
40. Apsimetu, kad iš tikrųjų tai neįvyko
41. Stengiuosi nepabloginti reikalų veikdamas skubotai
42. Atkakliai stengiuosi, kad kiti reikalai netrukdytų spręsti situaciją
43. Einu į kiną ar žiūriu televizorių, kad apie tai galvočiau mažiau
44. Priimu realų faktą, kad taip atsitiko
45. Klausiu žmonių, turėjusių panašią patirtį, kaip jie pasielgė
46. Jaučiu didelį emocinį stresą ir pastebiu save išreiškiant šiuos jausmus
47. Imuosi tiesioginių veiksmų bandydamas išvengti problemos
48. Bandau ieškoti nusiraminimo religijoje
49. Verčiu save išlaukti tinkamo laiko kažką daryti
50. Situaciją paverčiu juokais
51. Sumažinu pastangas, kurias naudoju spręsdamas problemą
52. Kalbu su kuo nors apie tai, kaip jaučiuosi
53. Vartoju alkoholį ar kitus svaigalus, kad įveikčiau tai
54. Mokausi su tuo gyventi
55. Atidedu į šalį kitą veiklą, kad susikaupčiau ties ta situacija
56. Įtemptai mąstau, kokių žingsnių imtis
57. Elgiuosi taip, lyg tai net nebūtų įvykę
58. Darau palaipsniui tai, ką reikia
59. Pasimokau iš šios patirties
60. Meldžiuosi daugiau nei įprasta
Lytis:Privalomas
Amžius:Privalomas
Vairavimo stažas (metais):Privalomas
Kaip dažnai įprastai vairuojate (ne karantino metu)?Privalomas
Kiek per pastaruosius metus yra įvykę eismo įvykių dėl Jūsų kaltės?Privalomas
Kiek per pastaruosius metus yra įvykę eismo įvykių dėl kitų kaltės?Privalomas