Userdovis1234
Results0
Vieša
Pranešti

Kliento X 2019/2020m krypčių paketo analizė

Pirmuojo tyrimo metu  buvo pasirinktas kokybinis tyrimo būdas , taikant statistinės analizės metodą .  Pagal kurį buvo tiriamas kliento x 2019/2020m krypčių paketas. Norint išsiaiškinti kliento x darbuotojų  situaciją apie jų prižiūrimas kryptis ir turimą infromaciją  apie kliento x komandą , buvo pasitelktas kiekybinis tyrimo būdas , naudojant internetinės apklausos metodą  . Tyrimo anketą sudaro 16 klausimų, kuriais   norima išsiaiškinti kiek darbuotojų tikslingai žino apie kliento x komandą ir jų vežimo kryptis

1) Kokios kryptys sudaro 2019-2020m. klientas x kontraktinių krovinių paketą?
2) Kiek iš išvardintų krypčių sudaro maršrutą DE44-NL,FR ?
3) Kiek iš išvardintų krypčių yra nuostolingų ?
4) Veiksniai lemiantys nuostolingumą maršrute DE44-NL,FR
5) Kiek iš išvardintų krypčių yra pelningų ?
6) Kuri iš išvardintų krypčių yra pelningiausia?
7) Kuri iš išvardintų krypčių yra nuostolingiausia?
8) Koks iš išvardintų krypčių metinis pelningumas yra didžiausias?
9) Koks yra kliento x krovinių 2019-2020m gautas bendras kiekis per metus ?
10) Kurioje iš išvardintų krypčių yra gaunamas mažiausiais metinis krovinių skaičius ?
11) Kurioje iš išvardintų krypčių yra gaunamas didžiausias metinis krovinių skaičius ?
12) Koks yra gaunamas didžiausias krovinių skaičius iš vienos krypties per metus ?
13) Koks yra gaunamas mažiausas krovinių skaičius iš vienos krypties per metus ?
14) Koks yra skirtas Ikea krovinių tranzito laikas kryptims DE44-Nl ?
15) Koks priekabos tipas yra daugiausiai naudojamas DE44-NL krypčiai ?
16)Į kurios iš išvardintų regionų kroviniai yra kraunami į Refrižeratorius ?
17) Kokia yra 2019-2020m kliento x DE44-NL,FR visų išvardintų krovinių bendra metinė apyvarta ?
18)Kurie maršruto DE44-NL,FR regionai labiausiai paveikti sezoniškumo?
19) Kur yra didžiausias iš išvardintų krypčių DE44-NL,FR krovinių trūkumas?
20) Kuriame iš išvardintų maršrutų yra užfiksuojama daugiausiai prastovų?