UserSilvijus89
Results56
Vieša
Pranešti

Klausimynas socialinės globos namų gyventojams

Klausimynas skirtas socialinės globos namų gyventojams, kuriems yra teikiamomis socialinės paslaugos. Šis klausimynas padės gerinti teikiamas socialines paslaugas asmenims gyvenantiems globos namuose

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūs esate?
2. Kiek jums metų?
3. Kuriame korpuse/padalinyje Jūs gyvenate?
4. Ar jūs turite negalią (spec. poreikius)?
5. Jūsų negalia:
6. Manau, kad gaunu man reikalingą, suprantamą informaciją iš socialinių darbuotojų.
7. Kai kreipiuosi į socialinius darbuotojus dėl man reikalingos informacijos ar pagalbos, atsakymą gaunu:
8. Dalyvauju susitikime, kai socialinis darbuotojas vertina mano poreikius, galiu pasakyti savo nuomonę.
9. Socialinis darbuotojas pakviečia mane rengiant Individualios socialinės pagalbos planą, galiu pasakyti savo nuomonę, poreikius, pageidavimus.
10. Su manimi socialinis darbuotojas visuomet pasikalba, kai man to reikia išklauso, paguodžia, kasdien aplanko:
11.Aš žinau kas yra mane “Globojantis socialinis darbuotojas” ir visuomet į jį kreipiuosi esant reikalui.
12. Socialinis darbuotojas padeda man susitvarkyti reikiamus dokumentus
13. Socialinis darbuotojas man visada padeda, palydi į valgyklą, primena apie užimtumo veiklas ir į jas palydi.
14. Aš pasitikiu socialiniu darbuotoju (patikiu paslaptis, leidžiu apipirkti, tvarkyti savo daiktus, ir kt.)
15. Socialinis darbuotojas padeda man bendrauti su savo artimaisiais, pažįstamais (tarpininkauja kalbantis, kilus nesutarimams, esant reikalui iškviečia telefonu ir pan.).
16. Socialinis darbuotojas niekada manęs neįžeidinėja, nešaukia ant manęs, mane gerbia, visuomet pasibeldžia į mano kambario duris, atsiklausia dėl daromų sprendimų.
17. Vykdomi užsiėmimai grupelėse, pokalbiai, laisvalaikio renginiai ir išvykos leidžia man bendrauti su kitais bendraamžiais. Aš turiu galimybę užsiimti man patinkančia veikla.
18. Socialinis darbuotojas gerbia mano religinius įsitikinimus, aš neverčiamas eiti į religinius užsiėmimus.
19. Socialinis darbuotojas pagarbiai/mandagiai aptarnauja.
20. Socialinio darbuotojo padėjėja kasdien man padeda (maitinant mane, keičiant sauskelnes, maudant, prausiant).
21. Socialinio darbuotojo padėjėja padeda man pasikloti lovą, persirengti švariais rūbais
22. Socialinio darbuotojo padėjėja bent kartą per savaitę mane išmaudo, apie tai informuoja iš anksto.
23. Socialinio darbuotojo padėjėja ateina pas mane:
24. Socialinio darbuotojo padėjėja mane visada išklauso, paguodžia kai man to reikia, mane gerbia; kai reikia galiu dėl to paties kreiptis kelis kartus.
25. Socialinio darbuotojo padėjėja neatsiklaususi netvarko mano daiktų, ateidama pasibeldžia į duris.
26. Socialinio darbuotojo padėjėja palydi į valgyklą, primena apie užsiėmimus ir į juos palydi.
27. Socialinio darbuotojo padėjėja man visuomet pakviečia socialinį darbuotoją, gydytoją, slaugytoją kai to reikia.
28. Aš pasitikiu Socialinio darbuotojo padėjėja.
29. Budintis socialinio darbuotojo padėjėjas visuomet ateina, kai iškviečiu pagalbos skambučiu.
30. Socialinis darbuotojo padėjėjas visada mane pagarbiai/mandagiai aptarnauja.
31. Socialinio darbuotojo padėjėjas mane nukerpa, sutvarko nagus.
32. Ką norėtumėte papildomai pasakyti apie gaunamą socialinę pagalbą, socialinius darbuotojus, socialinio darbuotojo padėjėjus?
33. Manau, kad Socialinės paslaugos yra teikiamos kokybiškai.
Dėkojame už atsakymus.