Userjolanta2020
Vieša
Pranešti

Klausimynas pedagogams apie ekologinį sveikatinimą

Esu Klaipėdos universiteto, Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto II kurso Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo studijų programos studentė Jolanta Verbickienė. Atlieku tyrimą tema: Ekologinio ugdymo(si)  ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ypatumai: sveikatos aspektas. Ši apklausa anoniminė, visi surinkti duomenys bus naudojami tik analizei darbo tikslams pasiekti. Pasirinktus atsakymus žymėkite kryželiu (x). Nuoširdžiai dėkoju už dalyvavimą apklausoje!

1. Jūsų lytis:
2. Jūsų amžius:
3. Jūsų kvalifikacinė kategorija:
4. Jūsų gyvenamoji vietovė:
5. Kas Jūsų nuomone yra ekologinis ugdymas (is)? (pasirinkite iš visų duotų teiginių Jums tinkamą vieną atsakymo variantą ir pažymėkite x).
6. Kokios ekologinio ugdymo (si) kryptys įgyvendinamos Jūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigoje? (kiekvienoje eilutėje pažymėkite vieną atsakymo variantą):
Niekada (1)Kartais (2)Dažnai (3)Visada (4)
Ekologinė - gamtosauginė
Ekologinė - sveikatinimo
Ekologinė – kūrybinė-meninė
Ekologinė – pažintinė-tiriamoji (patyriminė)
Kita (įrašykite savo variantą)
7. Kokia Jūsų nuomone yra ekologinio ugdymo(si) reikšmė sveikatos aspektu? (kiekvienoje eilutėje pažymėkite vieną atsakymo variantą):
Visiškai nesutinku (1)Nesutinku (2)Nei sutinku, nei nesutinku (3)Sutinku (4)Visiškai sutinku (5)
Suteikia ekologinės, sveikos gyvensenos žinių
Skatina pažinti save, savo organizmą, jo funkcionavimą, aplinką
Formuoja, įtvirtina sveikatos stiprinimo ir ekologinės gyvensenos gebėjimus: ekologinės mitybos, fizinio aktyvumo, taisyklingo kvėpavimo, ekologinių santykių ir kt.
Keičia elgseną, motyvuoja rūpintis savo ir kitų sveikata
Stiprina sveikatą
Formuoja vertybines sveikatos nuostatas ir pasaulėžiūrą
Skatina teigiamas emocijas
Ugdo socialų, atsakingą pilietį
Skatina dorinius jausmus ir juos taurina, skatina mylėti gamtą ir žmogų
Lavina estetinį suvokimą ir skonį, ugdo kūrybiškumą
Lavina kritinį mąstymą, pastabumą, atmintį, vaizduotę
Kita (įrašykite savo variantą)...............................................
8. Kokie, Jūsų nuomone, ekologinio-sveikatinimo krypties komponentai yra reikšmingiausi ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus? Įvertinkite teiginius (kiekvienoje eilutėje pažymėkite vieną atsakymo variantą):
Visiškai nesvarbu (1)Nesvarbu (2)Nei svarbu, nei nesvarbu (3)Svarbu (4)Labai svarbu (5)
Suteikti sveikatos žinių (mitybos, grūdinimosi, dienotvarkės ir kt.)
Formuoti pagarbos žmogui, gamtai ir aplinkai nuostatas
Teikti ekologinio ir sveikatinančio elgesio pavyzdžius
Formuoti ir įtvirtinti ekologinius-sveikatinančius kasdienio gyvenimo įgūdžius (mitybos ir valgymo, švaros ir aplinkos tvarkos, saugaus elgesio, taisyklingos kūno laikysenos).
Mokyti saugoti gamtą ir aplinką: rūšiuoti atliekas, nekelti triukšmo ir kt.
Skatinti ir mokyti išlaikyti harmoniją ir darnius tarpusavio santykius
Mokyti kultūringo elgesio ir etikos principų
Mokyti saugoti savo sveikatą: sveikai maitintis, judėti, grūdintis ir kt.
Sveikos gyvensenos įgūdžius formuoti praktine veikla: auginti daržoves, prieskonius; vaikščioti ant rasotos žolės, akmenukų; daryti rytinę mankštą ir kt.
Skatinti dorinius jausmus, estetinį suvokimą ir pasigėrėjimą
Mokyti saugaus ir atsargaus elgesio aplinkoje: gamtoje (miške, vandenyje) kelyje, kieme ir kt.
Skatinti ekologišką, apgalvotą ir taupų prekių pirkimą, gamtos resursų taupymą(vandens, elektros, šilumos ir kt).
Mokyti atsakingai pirkti ir vartoti maistą
Kita (įrašykite)...............................................
9. Kokios ekologinės-sveikatinančios veiklos vykdomos Jūsų darželyje? (kiekvienoje eilutėje pažymėkite vieną atsakymo variantą)?:
Niekada (1)Kartais (2)Dažnai (3)Visada (4)
Aplinkos tvarkymo talkos lauke
Darbas šiltnamyje
Savo grupės tvarkymo ir priežiūros darbai (žaislų tvarkymas, dulkių valymas, gėlių priežiūra ir kt.)
Augalų (vaisių, daržovių, priekonių) auginimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje
Buitinių atliekų rūšiavimas
Vaikams ruošiami patiekalai iš ekologinių produktų
Rytinė mankšta grupėje ir lauke
Sveiko maisto gaminimas vaikų darželyje: duonos, sausainių, obuolių kepimas, salotų ruošimas, sulčių spaudimas ir kt.
Kasdieniai higienos įpročiai: rankų, burnos priežiūra, kūno švara, regėjimo sauga ir kt.
Antrinių žaliavų pritaikymas veiklose (muzikinėje, fizinėje, pažintinėje) ir kūrybiniai darbai iš jų.
Žolynų rinkimas ir arbatų gėrimas
,,Miško mokykla“ visai dienai
Grūdinimosi saule, oru, vandeniu procedūros įvairiu metų
Dalyvavimas kasdienėse judriose veiklose ir projektuose („Sveikatiada", ,,Želmenėliai" ir kt.)
Dalyvavimas ekologinėse-kūrybinėse parodose
Veikla gamtos kampelyje
Kita (įrašykite)...............................................
10. Kokiomis formomis ir būdais realizuojamos ekologinės-sveikatinančios veiklos Jūsų darželyje? (kiekvienoje eilutėje pažymėkite vieną atsakymo variantą):
Niekada (1)Kartais (2)Dažnai (3)Visada (4)
Talkos
Šventės
Rytmečiai ir popietės
Ekskursijos
Tyrinėjimai, bandymai
Projektai
Akcijos (antrinių žaliavų rinkimo, sveikos mitybos ir kt.)
Kūrybinė veikla (gamtinių medžiagų, buities atliekų ir kt.)
Žaidimai (Ekologiniai, judrieji, vaidmeniniai ir kt.)
Stebėjimai
Išvykos, ekskursijos
Integruotos užduotys
Grupinė veikla
Pratybos (įgūdžių formavimo ir įtvirtinimo)
Miško stovyklos
Kviestiniai svečiai
Edukacinės veiklos
Pokalbiai
Filmų, skaidrių, stebėjimas ir aptarimas
Ekologinis būrelis
Kita (įrašykite)...............................................
11. Įvertinkite ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kurioje dirbate ekologinio ugdymo(si) aplinką (kiekvienoje eilutėje pažymėkite vieną atsakymo variantą):
Visiškai nesutinku (1)Nesutinku (2)Nei sutinku, nei nesutinku (3)Sutinku (4)Visiškai sutinku (5)
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos lauke yra daržas, kuriame su vaikais auginame daržoves, prieskonius
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos lauke yra sodas
Yra buitinių atliekų rūšiavimui skirtos talpos
Vaikų darželyje turime gyvosios gamtos kampelį
Yra sanitarinius-higieninius reikalavimus atitinkančios sąlygos su vaikais praktiškai pasigaminti nesudėtingus, sveikus patiekalus
Žalieji kampeliai žaidimams ir judriai veiklai (karklų nameliai, akmenukų, kankorėžių takeliai ir kt.)
Dirbtinės balos ir vandens telkiniai (žaidimui, veiklai, braidžiojimui)
Takeliai vaikščiojimui basomis (akmenėlių, smėlio, vandens, žolės ir kt.)
Sporto aikštynas su saugiais įrenginiais
Multimedia
Interaktyvi lenta
Interaktyvios grindys
Muliažai, padedantys pažinti žmogaus organizmą, jo sistemas
Žalieji kalneliai vasarą ir sniego kalneliai žiemą
Kita (įrašykite)..................................
12. Kaip manote, kokių priemonių trūksta ikimokyklinio ugdymo įstaigai siekiant veiksmingai įgyvendinti ekologinio-sveikatinančio ugdymo programą? Parašykite savo nuomonę:
13. Kaip vertinate Jūsų ugdomosios grupės vaikų sveikatą?(pažymėkite vieną tinkantį variantą)