UserEditaPileckaja
Vieša
Pranešti

KLAUSIMYNAS PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ GAVĖJŲ ARTIMIESIEMS

Šalčininkų socialinių paslaugų centras atlieka tyrimą apie socialinių paslaugų teikimą „Šalčininkų socialinių paslaugų centre“, kuriuo norėtume išsiaiškinti Jūsų nuomonę apie namuose teikiamų socialinių paslaugų kokybę. Maloniai prašome su socialinio darbuotojo pagalba (darbuotojas skaitys klausimus ir galimus atsakymų variantus) atsakyti į apklausoje pateiktus klausimus. Jūsų pasirinktą atsakymą į klausimą darbuotojas pažymės „varnele“ (þ) arba įrašys tam skirtoje vietoje. Dėkojame už dalyvavimą.

1.Jūsų lytis:
2. Jūsų amžius:
3. Jūsų ryšys su paslaugu gavėju?
4.Kaip seniai naudojatės ŠSPC teikiamomis paslaugomis?
5. Kaip dažnai palaikote ryšį su socialinio darbuotoju?
6.Kaip dažnai palaikote ryšį su socialinio darbuotojo padėjėju?
7. Ar Jūs gaunate iš socialinio darbuotojo tikslią informaciją apie teikiamų paslaugų sąlygas?
8. Ar esate informuojami apie Centre teikimų socialinių paslaugų pasikeitimus?
9. Kaip jus vertinate socialinio darbuotojo padėjėjo bendravimo kultūrą?
10. Ar pasikeitė Jūsų artimojo gyvenimo kokybė paslaugų teikimo metu?
11. Ar pasitikite socialines paslaugas teikiančiu socialinio darbuotojo padėjėju ?
12. Ar pasiteisino Jūsų lūkesčiai gaunant Šalčininkų socialinių paslaugų centro paslaugas?
13. Ar Jus informuoti apie teisę (galimybę) teikti skundus, prašymus ir pasiūlymus Centro nustatyta tvarka?
14.Įvertinkite ŠSPC teikiamas paslaugų kokybę