Klasiokų susitikimas 2009

Bandom išsiaiškinti koks laikas patogiausias mūsų susitikimui.
Respondento Vardas (Pavardė)
paslaptis
Indrė
Vilmute
Egle Narijauskaite
Dom
Lauris
Diana Vosyliute
Tomis B
Gerda Balčiūnienė
Gasparas
Petras (Lenkutis:)
Rima
Ramune Udraite
Paulius Kemesis
Neringa B.
Marius Catrauskas