KLAIPĖDOS REGIONO JAUNIMO (14 -29 metų asmenų) POREIKIAI BIBLIOTEKOJE

Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka atlieka tyrimą "Jaunimo poreikiai bibliotekoje". Tyrimo tikslas - pažinti jaunimo naudojimosi bibliotekos paslaugomis ypatumus ir sužinoti jų poreikius. 

Prašome atsakyti į žemiau pateiktus klausimus ir taip išreikšti savo nuomonę apie bibliotekos paslaugas. Atsakydami užtruksite iki 10 min. Užtikriname Jūsų anonimiškumą.

Ačiū už atsakymus.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
Kaip dažnai naudojatės bibliotekos paslaugomis?Privalomas
Kokiomis paslaugomis dažniausiai naudojatės bibliotekoje?Privalomas
(pasirinkite ne daugiau kaip 3 atsakymo variantus)
Kokių papildomų bibliotekos paslaugų Jūs pageidautumėte?
Kokios tematikos literatūrą dažniausiai skaitote?
(pasirinkite ne daugiau kaip 3 atsakymo variantus)
Kokio žanro grožinės literatūros knygas labiausiai mėgstate skaityti?
Pasirinkite ne daugiau kaip 3 variantus. Jeigu grožinės literatūros neskaitote - praleiskite klausimą.
Jeigu skaitote periodinius leidinius (laikraščius / žurnalus), nurodykite dažniausiai skaitomų leidinių pavadinimus:
Įrašykite pavadinimus: pvz. PANELĖ, ŽMONĖS ir pan. Jeigu tokių leidinių neskaitote - prašome klausimą praleisti.
Kokiu tikslu skaitote knygas?
Pasirinkite ne daugiau nei 2 atsakymo variantus
Kokių knygų Jūs pasigendate bibliotekos fonde?
Kaip dažnai dalyvaujate bibliotekos renginiuose?Privalomas
Kokie renginiai Jus domina / sudomintų labiausiai?Privalomas
Pasirinkite ne daugiau 3 atsakymo variantų. Jeigu renginiai Jūsų nedomina - klausimą praleiskite.
Jūsų nuomone, virtualios parodos bibliotekoje Jums yra:Privalomas
Jeigu pasirinkote variantą "NEAKTUALIOS" arba "NEŽINOTE, KAS TAI YRA" praleiskite sekantį klausimą.
Kokiomis temomis Jūs pageidautumėte virtualių parodų?
Jeigu ankstesniame klausime pasirinkote variantą "NEAKTUALIOS" arba "NEŽINOTE, KAS TAI YRA" praleiskite šį klausimą.
Koks jūsų amžius?Privalomas
Įrašykite pilnus savo metus.
Jūsų lytis:Privalomas
Koks Jūsų išsilavinimas?Privalomas
Kurios bibliotekos paslaugomis naudojatės?Privalomas
Prašome nurodyti bibliotekos / filialo pavadinimą.