Useri.volskyte
Results23
Vieša
Pranešti

Klaipėdos miesto neįgaliųjų kultūrinių – edukacinių poreikių monitoringas

Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka atlieka tyrimą, kuriuo siekia išsiaiškinti Klaipėdos miesto gyventojų, turinčių negalią, įpročius ir poreikius dalyvaujant kultūriniuose - edukaciniuose renginiuose. Prašome Jūsų atsakyti į Jums pateikiamą klausimyną, kad ateityje galėtume pasiūlyti daugiau Jūsų lūkesčius atitinkančių renginių. Visi atsakymai liks anonimiški ir naudojami tik šio tyrimo tikslais.

Dėkojame už Jūsų skirtą laiką atsakant į šį klausimyną.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
Su kuo dažniausiai Jūs ar Jūsų atstovaujamas asmuo lankotės vykstančiuose renginiuose?Privalomas
Renginiuose Jūs (Jūsų atstovaujamas asmuo) dažniausiai lankotės, nes:Privalomas
Pasirinkite 2 -3 labiausiai Jums tinkamus variantus.
Kaip dažnai Jūs (Jūsų atstovaujamas asmuo) lankotės žemiau pateiktuose renginiuose?Privalomas
Dažniau nei kartą per savaitęKartą per savaitęKartą per keletą savaičiųKartą per mėnesįKartą per keletą mėnesiųKartą per pusę metųKartą per metusRečiau nei kartą per metusTokiuose renginiuose nesilankau
Knygų pristatymuose
Koncertuose
Spektakliuose
Muziejuose
Parodose
Virtualiose parodose
Diskusijose / susitikimuose su visuomenei gerai žinomais žmonėmis
Kino teatre
Edukaciniuose - praktiniuose užsiėmimuose
Kitokio pobūdžio renginiuose (miesto šventėse ir pan. masiniuose renginiuose)
Jūs dalyvaujate renginiuose, kurie vyksta:Privalomas
Dažniausiai apie vykstančius renginius Jūs (Jūsų atstovaujamas asmuo) sužinote:Privalomas
Pasirinkite 2 - 3 variantus.
Ar 2017 metais renginiuose Jūs (Jūsų atstovaujamas asmuo) lankėtės dažniau nei ankstesniais metais?Privalomas
Jeigu pasirinkote atsakymą "NE", praleiskite sekantį klausimą.
Kokios priežastys Jus (Jūsų atstovaujamą asmenį) paskatino dažniau lankytis vykstančiuose renginiuose?
Pasirinkite 1 - 2 priežastis.
Kokios aplinkybės paskatintų Jus (Jūsų atstovaujamą asmenį) dažniau lankytis Klaipėdos mieste vykstančiuose renginiuose?Privalomas
Pasirinkite 2 -3 labiausiai Jums tinkamus variantus.
Kokios priežastys svarbiausios priimant sprendimą nedalyvauti renginyje, net jei jis Jus domina?Privalomas
Nurodykite 2 - 3 svarbiausias priežastis
Žemiau pateiktos įvairios renginių rūšys. Pažymėkite jų įdomumą asmeniškai Jums (Jūsų atstovaujamam asmeniui)Privalomas
Labai įdomūsĮdomūsNelabai įdomūsVisiškai neįdomūs
Knygų pristatymai
Populiariosios muzikos koncertai
Klasikinės muzikos koncertai
Alternatyviosios muzikos koncertai
Spektakliai
Parodos
Diskusijos / susitikimai su visuomenei žinomais žmonėmis
Atvirų durų dienos (susitikimai su įvairių profesijų atstovais jų darbovietėse ir pan.)
Kinas
Valstybinių švenčių paminėjimai
Edukaciniai - praktiniai užsiėmimai
Etnokultūriniai renginiai
Į šio klausimyno klausimus atsakė:Privalomas
Jūsų (Jūsų atstovaujamo asmens) lytis:Privalomas
Jūsų (Jūsų atstovaujamo asmens) amžius:Privalomas
Įrašykite pilnus metus
Jūsų (Jūsų atstovaujamo asmens) turima negalia yra:Privalomas
Jūsų (Jūsų atstovaujamo asmens) negalios rūšis:Privalomas
Ar šiuo metu Jūs (Jūsų atstovaujamas asmuo) dirbate?Privalomas
Jūsų (Jūsų atstovaujamo asmens) išsilavinimas:Privalomas