Uservuteisesfakultetas
Privati
Pranešti
Anketa neaktyvi

Kiekybinis klausimynas teisėjų padėjėjams dėl Rekomenduojamų teismų procesinių sprendimų kokybės standartų (toliau – Standartai) taikymo

Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, pagal sutartį Nr. 41P-172A-(4.11) / TPS-2200-2085 su Nacionaline teismų administracija, įgyvendindamas projektą „Teismų procesinių sprendimų kokybės standartų taikymo studijos parengimas ir mokymų organizavimas“, vykdo apklausą, kurios tikslas – įvertinti Teisėjų tarybos 2016 m. patvirtintų Rekomenduojamų teismų procesinių sprendimų kokybės standartų laikymąsi, jų kokybę, įtaką teismų procesiniams sprendimams bei tobulinimo galimybes. Maloniai kviečiame dalyvauti šioje apklausoje.

1. Teisėjo padėjėju dirbate:
2. Kiek laiko dirbate teisėjo padėjėju?
3. Su kokiomis bylomis daugiausia dirbate? (galima žymėti kelis atsakymus):
4. Ar esate susipažinęs su Standartų turiniu?
6. Ar Jūsų teisme yra priimtos papildomos vidinės rekomendacijos (metodikos) dėl teismo procesinių sprendimų rengimo?

Anketos meniu

Kita anketa »