Userdonatanavv
Vieša
Pranešti

Kelionės oro transportu COVID-19 pandemijos laikotarpiu

Koks Jūsų amžius?
Koks Jūsų dabartinis darbo statusas?
Kaip dažnai keliaujate lėktuvu?
Kokiu tikslu dažniausiai keliaujate?
Ar COVID-19 pandemijos metu naudojotės oro transportu? (Nuo 2019 m. pabaigos iki 2022 m. pradžios)
Jei nesinaudojote - kodėl? (Jei naudojotės - praleiskite klausimą)
Kaip įvertintumėte savo patirtį, susijusią su kelionėmis oro transportu COVID-19 pandemijos laikotarpiu?
Ar naujos taisyklės bei reikalavimai keliauti naudojant oro transportą Jums buvo suprantami ir aiškūs?
Sutinkate ar nesutinkate, kad dėl COVID-19 pandemijos keliavimas naudojantis oro transportą buvo įtemptesnis, nei įprastai?
Kaip įvertintumėte oro uostų ir oro linijų saugumo reikalavimus pandemijos metu?(atstumo laikymasis, dezinfekcija ir t.t.)
Kaip vertinate aviacijos sektoriaus atsaką į COVID-19 pandemijos sukeltus iššūkius?
Ar COVID-19 pakeitė Jūsų keliavimo įpročius?