UserMarijavez
Vieša
Pranešti

Kauno Technologijos Universiteto studentų požiūris į anglicizmų (anglų kalbos skolinių) vartojimą

Ši anketa skirta išsiaiškinti, kokius anglicizmus savo kalboje vartoja Kauno Technologijos Universiteto studentai ir kas įtakoja jų pasirinkimą. Anglicizmas - (lot. Anglicus - angliškas) - žodis ar posakis, iš anglų kalbos perkeltas į kitą kalbą, pvz., kompiuteris.

1. Jūsų lytis:
2. Jūsų amžius:
3. KTU fakultetas, kuriame studijuojate:
4. Koks Jūsų anglų kalbos žinių lygis:
5. Ar anksčiau esate girdėję terminą „anglicizmai“?
6. Ar lengvai atpažįstate anglicizmus savo kalboje?
7. Ar vartojate angliškų frazių trumpinius savo kalboje?
8. Kuriuos iš angliškų trumpinių esate vartoję savo kalboje per pastaruosius keletą metų?
9. Kokios priežastys lemia anglicizmų vartojimą Jūsų kalboje?
10. Kokios srities anglicizmus vartojate dažniausiai: (skirstymas pagal Ksenijos Banuševičienės straipsnį)
11. Ar galėtumėte įvardinti šių mokslinės - techninės leksikos anglicizmų lietuviškas reikšmes: 1. apgreidas, 2. atačmentas, 3. brauzeris, 4. displėjus, 5. failas, 6. multimedija, 7. monitoringas
12. Ar galėtumėte įvardinti šių švietimo srityse naudojamų anglicizmų lietuviškas reikšmes: 1. gūglinti, 2. seivinti, 3. printskryninti, 4. brainstorminti, 5. užbukinti, 6. kaučingas, 7. supervizija, 8. refleksija
13. Ar galėtume įvardinti šių grožio paslaugų srityje naudojamų anglicizmų lietuviškas reikšmes: 1. pylingas, 2. mikrobleidingas, 3. permanentas, 4. skrabas
14. Kaip bendraudami dažniausiai vartojate anglicizmus?
15. Paminėkite 10 savo dažniausiai vartojamų anglicizmų:
16. Kokios priežastys lemtų Jūsų pasirinkimą vietoj anglicizmo vartoti lietuvišką žodį?
17. Kokiose srityse, Jūsų nuomone, turėtų išlikti angliški pavadinimai arba anglicizmai?
18. Kaip manote, kaip keisis anglicizmų vartojimas per ateinantį dešimtmetį?
19. Kaip manote kokios priežastys lemia anglicizmų atsiradimą lietuvių kalboje?