UserVygaudas1995
Results0
Vieša
Pranešti

Kauno miesto savivaldybė

Savivaldybės darbuotojo lytis
Darbuotojų amžius (Pasirinkite vieną atsakymą)
Darbo stažas savivaldybėje (Pasirinkite vieną atsakymą)
Darbuotojų pareigybės:
Pagrindiniai veiksniai, motyvuojantys Kauno miesto savivaldybės valstybės tarnautojus 2017(Pasirinkite vieną arba kelis variantus)
Valstybės tarnyba tai (Pateikite savo atsakymą)
Valstybės tarnautojas tai (Pateikite savo atsakymą)
Statutinis valstybės tarnautojas tai (Pateikte savo atsakymą)
Karjeros valstybės tarnautojas (Pateikte savo atsakymą)
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas
Įstaigos vadovas tai (Įrašykite savo atsakymą)
Pakaitinis valstybės tarnautojas tai (Pateikite savo atsakymą)
Asmenys prilyginti valstybės tarnautojams tai (Pateikite savo atsakymą)
Valstybės politikai tai (Pateikite savo atsakymą)
Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų kaitumo tendencijos ir atleidimai per pastaruosius 5 metus (Pasirinkite vieną atsakymą)
Kauno miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų kaitumo tendencijos ir atleidimai per pastaruosius 5 metus (Pasirinkite vieną atsakymą)
Pagrindinės atleidimo priežastys Kauno miesto savivaldybėje (Pasirinkite vieną atsakymą)
„Jūsų žiniomis, Kauno miesto savivaldybėje yra kilę tarnybinių ginčų dėl valstybės tarnautojo atleidimo iš pareigų?“ (Pasirinkite vieną atsakymą)
Ar Kauno miesto savivaldybė yra buvus šalis administracinėje byloje dėl tarnybinių ginčų susijusių su valstybės tarnautojų atleidimu?
Kokia jūsų nuomonė apie esamą valstybės tarnautojų atleidimo iš pareigų teisinį reguliavimą
Kieno iniciatyva Jusu institucijoje dažniausiai nutraukiami valstybes tarnybos santykiai?
Pagal kokius Lietuvos Respublikos Valstybes tarnybos įstatyme numatytus atleidimo iš tarnybos pagrindus dažniausiai atleidžiami valstybės tarnautojai darbdavio iniciatyva Jusų įstaigoje?
Ar neteisėto atleidimo iš valstybės tarnybos metu kiti teises aktai turetų būti taikomi platesne apimtimi?
Ar pakankamai užtikrinamos teisinės garantijos neteisetai atleistiems valstybės tarnautojams?
Ar teismų praktika yra pakankamas teisės šaltinis nagrinėjant komplikuotus karjeros valstybės tarnautojų atleidimo atvejus?
Kokių tikitės Procedūrinių, struktūrinių ir kitų valstybinio sektoriaus pokyčių ? (Įrašykite savo atsakymą)
Kokių tikitės teisinio reguliavimo pokyčių ? (Įrašykite savo atsakymą)
Jusų nuomone, kokios esmines problemos iškyla vykdant valstybes tarnybos santykių nutraukimą? (Įrašykite savo atsakymą )
Kaip manote, kokios teisinės priemonės padetų užtikrinti teisetą atleidimą iš valstybes tarnybos? (Įrašykite savo atsakymą)
Kokius pasiūlimus pateiktumėte sprendžiant tarnybinius ginčus susijusius dėl valstybės tarnautojų atleidimo? (Įrašykite savo atsakymą )