Kas man yra raistas?

Kai išgirstame žodį, mintyse iškyla vienas ar kitas vaizdinys, prisiminimas, kuris asocijuojasi būtent su tuo konkrečiu žodžiu. Tačiau tas pats žodis skirtingam žmogui gali asocijuotis su visiškai kitais dalykais. O kartais, nors ir esame girdėję tą žodį, negalime tiksliai pasakyti, ką jis galėtų reikšti, nes jo nebevartojame. Taigi, klausimas labai paprastas. Tereikia atsakyti, ką jums reiškia raistas. (Kokia pirma mintis šauna į galvą išgirdus šį žodį?) Norėčiau pabrėžti, jog neieškotumėt atsakymo internete! Viskas labai paprasta - jeigu nežinot ką šis žodis reiškia, tai tuomet taip ir parašykit. Tai yra lygiai toks pat vertingas atsakymas, nes šios apklausos tikslas yra ne tik išsiaiškinti kaip suprantamas šis žodis, bet ir ar jis vis dar plačiai vartojamas.

Jūsų amžius
23
ne
39
11
25
55
25
38
22
38
33
6946446+24+62645+836731634678436573675324674365743675436753475347537537543574357437543574357435734573457357357435743573fredgrfdefgedgrfetgrytyujyjufhgfdgfddgtfgrfsehyjrsdudsaertruyytwa
19
26
20
21
20
24
38
Vvvv
3
46
41
39
35
26
20
35
38
69
25