Userastadarija
Vieša
Pranešti

Karjeros specialistų poreikis progimnazijoje

Profesijos pasirinkimas – daugialypis ilgalaikis procesas ir viena aktualiausių problemų, nuo kurios tinkamo sprendimo priklauso žmogaus asmeninė gerovė. Nors profesijos rinkimasis vyksta visą moksleivių mokymosi laiką, tačiau praktika rodo, kad kyla problemų norint teisingai apsispręsti, kurią profesiją rinktis.Siekiant išsiaiškinti ugdymo karjerai paslaugų poreikį, atliekamas tyrimas progimnazijoje.

Tyrimo tikslas-išsiaiškinti karjeros specialistų poreikį mokykloje.

Dalyviai:5-8 klasių mokiniai. 

Apklausa vykdoma:2023 vasario 6-10 dienomis. Anketą sudaro 10 klausimų.

Anketa anoniminė.

 

Kurioje klasėje mokotės?
Ar žinote, kokia veikla užsiimsite suaugęs(-usi)?
Su kokiais sunkumais susiduriate, planuodami savo ateitį?
Į ką dažniausiai kreipiates iškilus klausimams susijusiais su karjera?
Ar savo mokykloje galite pasikonsultuoti su specialistais karjeros, mokymosi klausimais?
Koks yra karjeros specialisto tikslas mokykloje?
Ar karjeros specialistas gali padėti mokiniams atpažinti savo profesinius interesus ir stiprybes?
Pažymėk žemiau išvardintas ugdymo karjerai veiklas, kurios mokykloje vyksta
Kokių ugdymo karjerai paslaugų, Jūsų manymu, Jūsų mokykloje trūksta?
Jei savo mokykloje teikiamą pagalbą (mokinių karjeros planavimo srityje) galėtumėt įvertinti pažymiu, kiek parašytumėt?